Usneseni rady č. 788

k Dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci Čj. NR/S/03/2011 ze dne 17. 1. 2011 mezi Novoměstskou radnicí, příspěvkovou organizací a INVEXHIB PRAGUE, s.r.o.

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 788

ze dne 02.12.2019

k Dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci Čj. NR/S/03/2011 ze dne 17. 1. 2011 mezi Novoměstskou radnicí, příspěvkovou organizací a INVEXHIB PRAGUE, s.r.o.

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci Čj.NR/S/03/2011 ze dne 17.1.2011 a mezi Novoměstskou radnicí, příspěvkovou organizací, sídlo: Karlo nám. 1/23, 120 00 Praha 2, IČ 75092972 a INVEXHIB PRAGUE, s.r.o., sídlo: Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2, IČ 24766704, dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

seznámit ředitele Novoměstské radnice s tímto usnesením

1. K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších

vztahů

Termín: 13.12.2019

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

Ing. Jaroslav Šolc, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 788 (57,4 kB)

Přílohy:
Priloha_1_8 - 18.788.pdf (1 MB)