UPOZORNĚNÍ

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2  NA SVÉM PRAVIDELNÉM ZASEDÁNÍ DNE 17. 8. 2020 SOUHLASILA, ABY SE AUKCE Č. III./2020 DNE 14. 9. 2020 KONALA – S OHLEDEM NA SOUČASNOU SITUACI – BEZ PŘIHLÍŽEJÍCÍ VEŘEJNOSTI S TÍM, ŽE VŠICHNI SOUTĚŽÍCÍ BUDOU POVINNI MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS ROUŠKOU.

Děkujeme za pochopení


Vzhledem ke zvýšenému zájmu o účast ve veřejné soutěži o nájem obecních bytů, žádáme všechny zájemce, aby kauci skládali s dostatečným časovým předstihem. Kauci lze složit na pokladně nejpozději 1 hodinu před začátkem soutěže.
Z důvodů náznaků spekulativního chování a následných žádostí o odstoupení od smlouvy k vysoutěženým bytům došlo ke zvýšení kauce z 10 tisíc na 30 tisíc Kč (kauce se započítává do povinné jistiny ve výši tří měsíčních nájmů).


V současné době nejsou žádné aktivní záznamy.

Související dokumenty

PRAVIDLA


Správa nemovitostí Praha 2

SNP2 spravovaný majetek k 31. 8. 2020

Seznam všech nemovitostí MČ Praha 2 k 31. 8. 2020