A. Skupina “Ulice Prahy 2”

tel. spojení: 800 879 222, e-mail: infolinka@praha2.cz 

 • kontrola čistoty veřejných prostranství
 • provoz infolinky “Ulice Prahy 2”:

přijímání informací, podnětů a stížností a podávání telefonických informací k této problematice:

 • ruční a strojní čištění chodníků
 • komplexní úklid komunikací (KUK)
 • zimní údržba komunikací
 • zimní úklid chodníků a nemotoristických komunikací vč. parkových cest
 • obsluha odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy
 • trasy mobilního sběru psích exkrementů
 • umístění a termíny svozu tříděného odpadu (jak správně třídit)
 • umístění a termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK)
 • sběrné dvory a jejich provozní doba
 • mobilní sběr nebezpečných odpadů 
 • speciální případy sběru a svozu odpadu (vánoční stromky apod.)
 • černé skládky odpadu na chodnících a v parcích
 • nepořádek ze stavby
 • problémy se zábory na chodníku či vozovce (stavební zábory, výkopy, lešení, kontejnery na odpad)
 • poškozený povrch chodníku, vozovky, parkové cesty
 • poškození městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.), uličního stromořadí, dopravního značení, světelné signalizace
 • havarijní stav objektů (ohrožující chodce): fasády, římsy, okapy, komíny
 • hluk: ze stavby, z produkce na veřejném prostranství nebo v restauracích či klubech