ADRESÁŘ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

Odbory ÚMČ Praha 2

informační kancelář: 24 25 37 74, e-mail: infocentrum@p2.mepnet.cz
ústředna nám. Míru 20: 24 25 70 35 – 8, 22 52 15 74, 22 51 15 78
ústředna Jugoslávská 20: 22 51 38 1
ústředna Korunní 15: 24 25 10 66
ústředna Novoměstská radnice: 24 94 71 31
podatelna: 22 51 15 78/linka 230, e-mail: podatelna@p2.mepnet.cz
infolinka Čistota Prahy 2: 24 25 60 63

JMÉNO   TELEFON   E-MAIL   SÍDLO

STAROSTA
Basch Michal, Mgr. (ODS)   22 52 15 75   baschm@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
sekretariát starosty
Jindrová Věra   22 52 15 75   jindrovav@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
ZÁSTUPCE STAROSTY
Cechnerová Jarmila, Mgr. (ODS)   22 52 02 70   cechnerovaj@p2.mepnet.cz    nám. Míru 20
sekretariát
Kellnerová Hana   22 52 02 70   kellnerovah@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20   
ZÁSTUPCE STAROSTY
Winkelbauer Karel, RNDr. (US)   22 51 51 37   winkelbauerk@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20   
sekretariát
Křížová Eliška   22 51 51 37   krizovae@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20   
ZÁSTUPCE STAROSTY
Černochová Jana (ODS)   22 51 92 49   cernochovaj@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20   
sekretariát
Purová Alena   22 51 92 49   purovaa@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20   
TAJEMNICE
Šimonová Zdenka   22 51 42 47   simonovaz@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20   
sekretariát
Glozarová Anna   22 51 42 47   glozarovaa@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20   
Odbor kancelář tajemnice
Vedoucí odboru
Horáková Andrea, JUDr.   22 52 02 71   horakovaa@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Sekretariát tajemnice
Glozarová Anna   22 51 42 47   glozarovaa@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Faberová Vladimíra   22 52 02 71   faberovav@p2.mepnet.cz   
Oddělení personálně právní
Koubek Jaroslav, Mgr.   22 51 45 22   koubekj@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Hadroušková Ilona   22 51 42 46   
Kopová Zuzana   22 51 42 46   kopovaz@p2.mepnet.cz   
Machačová Iveta   22 51 42 02   
Oddělení hospodářské správy
Loudová Věra   24 25 08 20   loudovav@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Hejná Gabriela   22 51 01 38   hejnag@p2.mepnet.cz   
Chadtová Emílie   22 51 67 25   
Jehličková Marcela   22 51 73 71   
Matoušková Jitka   22 51 67 25   
Písařová Danuše   22 51 01 38   
Vodáková Katuše   22 51 01 38   
Vojíř Pavel   0602/229 940   
Odbor kontroly
Oddělení stížností a kontrol
Kolář Vlastimil   22 51 40 79   kolarv@p2.mepnet.cz   nám.Míru 20   
Vojtěch Eduard   22 51 40 79   vojteche@p2.mepnet.cz
Votruba Roman   22 51 40 79   votrubar@p2.mepnet.cz
Oddělení vnitřního auditu
Paříková Jana   2251 1509   parikovaj@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20   
Baier Erik, Ing.   linka 363   baiere@p2.mepnet.cz   
Klímová Eva, Ing.   linka 363   klimovae@p2.mepnet.cz
Svobodová Jana   linka 363   svobodovaj@p2.mepnet.cz
Ekonomický odbor
Vedoucí odboru
Edl Jiří, Ing.   24 25 22 39   edlj@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Oddělení rozpočtu
Plišková Dana   22 51 67 26   pliskovad@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Oddělení poplatků
Šimůnková Jarmila   0602/691 645   simunkovaj@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Oddělení vymáhání pohledávek
Lacmanová Terezie   0602/691 649   nám. Míru 20
Oddělení účtáren
Vildová Milada   22 51 67 27   vildovam@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Doležalová Štěpánka   22 52 15 76   dolezalovas@p2.mepnet.cz   
Hartmannová Dana   22 52 15 76   
Humanitní odbor
Vedoucí odboru
Dostálová Hana, PhDr.   24 25 21 99   dostalovah@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Oddělení sociální péče
Stejskalová Zuzana   24 25 43 82   stejskalovaz@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Bukovská Žaneta   linka 299   
Burešová Zdenka   linka 266   
Csiszárová Ivana   linka 292   
Dostálová Markéta   linka 204   
Maroulová Martina, DiS.   linka 259   
Kostěncová Simona, Bc.   linka 299   
Pešičková Ivana   linka 267   
Sadílková Karina, DiS.   linka 259   
Oddělení péče o rodinu
Zubrycká Dana   24 24 76 05   opr-p2@volny.cz   (Korunní 15)
Přibylová Irena   22 51 80 64   
Reitzová Jana   22 51 80 64   
Oddělení sociální prevence
Zemánková Eva   24 25 09 44   zemankovae@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Andrštová Jarmila   22 51 31 07   (Korunní 15)
Dostalová Alena   linka 292   
Michalová Emma   22 51 31 07   (Korunní 15)
Šatalová Hana, DiS.   22 51 33 82   (Korunní 15)
Šterclová Jana   24 25 09 44   
Vencovská Eva, DiS.   linka 292   
Oddělení zdravotnictví
Šrámková Marcela, Mgr.   22 51 87 65   sramkovam@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Kacerovská Hana   linka 343   kacerovskah@p2.mepnet.cz   
Gregorová Alena   22 51 87 65   
Majetkový odbor
Vedoucí odboru
Hladíková Ivana, Ing.   22 51 15 78   hladikovai@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Skupina vedoucího odboru
Bureš Jan, Mgr.    22 51 01 37   Buresj@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Oddělení evidence majetku
Kolářová Věra   24 25 62 44   kolarovav@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Kubátová Jana   linka 298   kubatovaj@p2.mepnet.cz   
Vašková Milena   linka 298   vaskovam@p2.mepnet.cz   
Vlasáková Miluše   linka 296   vlasakovam@p2.mepnet.cz   
Oddělení správy a ekonomiky majetku
Mengrová Gabriela, Ing.   22 51 15 80   mengrovag@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Dupalová Hana   linka 354   dupalovah@p2.mepnet.cz   
JMÉNO   TELEFON   E-MAIL   SÍDLO

Langenbergerová Jitka   linka 354   Langenbergerovaj@p2.mepnet.cz   
Marková Lenka   22 51 15 80   markoval@p2.mepnet.cz   
Petrík Lubomír, JUDr.   linka 316   petrikl@p2.mepnet.cz   
Skalická Dagmar   22 51 15 80   skalickad@p2.mepnet.cz   
Oddělení investic a oprav majetku
Matula Vlastimil, Ing.   24 25 70 86   matulav@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Balcar Lubomír   24 25 70 86   
Brodská Dagmar, Ing.   24 25 70 86   brodskad@p2.mepnet.cz   
Schwarzová Ludmila   24 25 70 86       
Svatoš Ivan, Ing.   24 25 70 86   svatosi@p2.mepnet.cz   
Vítková Yvona   24 25 70 86   
Oddělení bytové
Szabová Zdena   22 52 23 56   szabovaz@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Baťková Barbora   linka 329   batkovab@p2.mepnet.cz   
Hodek Václav   linka 303       
Pešák Karel   linka 359   pesakk@p2.mepnet.cz   
Táborová Radka   linka 355   
Holmanová Marta, JUDr.   linka 316   holmanovam@p2.mepnet.cz   
Odbor státní sociální podpory
Vedoucí odboru
Helešicová Aneta   22 51 15 79   helesicovaa@p2.mepnet.cz,    nám. Míru 20
Skupina vedoucího odboru
Gálová Alena   linka 242   alena.galova@ssp.mpsv.cz   nám. Míru 20
Kopecká Miluše   linka 258   miluse.kopecka@ssp.mpsv.cz   
Nová Pavla   linka 214   pavla.nova@ssp.mpsv.cz   
Svobodová Barbora   linka 257   barbora.svobodova@ssp.mpsv.cz   
Oddělení dávek státní sociální podpory
Faberová Tatána   linka 256   tatana.faberova@ssp.mpsv.cz   nám. Míru 20
Bartáková Dagmar   linka 210   dagmar.bartakova@ssp.mpsv.cz   
Liková Libuše   linka 217   libuse.likova@ssp.mpsv.cz   
Petrová Zlata   linka 215   zlata.petrova@ssp.mpsv.cz   
Sacherová Jarmila   linka 216   jarmila.sacherova@ssp.mpsv.cz   
Stadlerová Marie   linka 254   marie.stadlerova@ssp.mpsv.cz   
Škanderová Jana   linka 252   jana.skanderova@ssp.mpsv.cz   
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Vedoucí odboru   
Červenková Renata   22 51 15 35   so-p2@volny.cz   Korunní 15   
Oddělení ekonomické   
Cvandová Hana   22 51 89 57   Korunní 15   
Ptáčková Dana   24 25 50 97
Oddělení volnočasových aktivit   
Polanský Miroslav   22 51 60 95   Korunní 15   
Petrásek Martin   22 51 60 95
Odbor správních agend
Vedoucí odboru
Vosecká Ivana, Mgr.   24 25 70 05   voseckai@p2.mepnet.cz   Jugoslávská 20
Skupina vedoucí odboru
Růžková Eva   linka 135   douskovaa@p2.mepnet.cz   Jugoslávská 20
Kolár Miroslav, Ing.   linka 367   kolarm@p2.mepnet.cz   
Oddělení přestupků
Soudský Václav, Ing.   22 51 57 39   soudskyv@p2.mepnet.cz   Jugoslávská 20
Rada Václav, Mgr.   linka 332   
Zezulová Tereza   zezulovat@p2.mepnet.cz   
Oddělení matrik
Knížková Marcela   24 25 18 28   knizkovam@p2.mepnet.cz   Jugoslávská 20
Dufková Květoslava   24 25 23 96   
Jandová Jana   24 25 23 96   
Jelínková Jitka   24 25 04 48   
Tenkrátová Ivana   24 25 17 69   
Ticháčková Dagmar   24 25 05 79   
Tuháčková Hana   24 25 17 69   
Ověřování   linka 132   Jugoslávská 20   Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Nováková Ivanka   22 51 11 26   novakovai@p2.mepnet.cz   Jugoslávská 20
Benešová Libuše   22 52 24 30   
Exnerová Jana   22 51 51 54   
Hotovcová Marta   22 51 51 54   
Jakšíová Zdenka   22 51 51 54   
Malíšková Gabriela   22 51 51 54   
Tomášková Vera   22 51 51 54   
Vítková Nataša   22 51 51 54   
Žáková Miluše   22 52 24 30   
Odbor výstavby
Vedoucí odboru
Stupka Ladislav, Ing. arch.   22 51 20 88   stupkal@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Sekretariát
Slabá Marie   22 51 67 26   slabam@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Oddělení územního rozhodování
Nováková Helena, Ing. arch.   22 51 92 50   novakovah@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Oddělení stavební
Bernášková Jana, Ing.   24 25 38 55   bernaskovaj@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Svatošová Ljuba, Ing.   24 25 38 55   svatosoval@p2.mepnet.cz   
Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
Pavlíková Ludmila, RNDr.   22 51 51 36   pavlikoval@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
infolinka Čistota Prahy 2   24 25 60 63   infolinka@p2.mepnet.cz   
Oddělení památkové péče a správy zeleně
Kuchařová Marie, Ing.   22 51 19 19   kucharovam@p2.mepnet.cz    nám. Míru 20   
Müllerová Simona, Ing.   22 51 19 19   mullerovas@p2.mepnet.cz   
Odbor dopravy
Vedoucí odboru
Gál Josef   linka 288   galj@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Bárová Stanislava   linka 279   barovas@p2.mepnet.cz    
Blažková Ivana   linka 290   blazkovai@p2.mepnet.cz    
Hromasová Renata   22 52 02 24   hromasovar@p2.mepnet.cz    
Vrchota Viktor   linka 287   vrchotav@p2.mepnet.cz
Švábová Světlana   linka 224   svabovas@p2.mepnet.cz
Šimek Václav   linka 279   simekv@p2.mepnet.cz   
Odbor informatiky
Vedoucí odboru   
Kubr Miroslav, Ing.   22 52 02 72   kubrm@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Oddělení aplikací   
Brezinová Dagmar, RNDr.   22 52 02 72   brezinovad@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Bartáková Jitka   22 52 02 72   bartakovaj@p2.mepnet.cz   
Oddělení provozu   
Pražák Robert   0602/691 645   prazakr@p2.mepnet.cz   nám. Míru 20
Jankovská Irena   22 51 23 62   jankovskai@p2.mepnet.cz   
Matějček Jakub   22 51 23 62   matejcekj@p2.mepnet.cz   
Živnostenský odbor
Vedoucí odboru
Tůmová Zdeňka, Ing.   22 52 22 26   zo-p2@volny.cz   Korunní 15
Skupina vedoucí odboru
Malá Jana   22 52 22 26   zo-p2@volny.cz   Korunní 15
Janský Petr   linka 267   zo-p2@volny.cz   
JMÉNO   TELEFON   E-MAIL   SÍDLO

Oddělení registrace
Hovorková Jana   22 52 18 84   zo-p2@volny.cz   Korunní 15
Elgerová Milena   linka 270   
Hadrovská Věra   linka 259   
Hotovcová Květa   linka 261   
Jaroš Jan   linka 258   
Nečasová Venuše   linka 265   
Němečková Mirjam   linka 254   
Škvárová Zuzana   linka 268   
Oddělení inspekce
Zapp Václav   24 25 75 01   zo-p2@volny.cz   Korunní 15
Formánek Michael   linka 229   
Jiřičková Dana   linka 231   
Kopřivová Věra   linka 234   
Rechová Jana   linka 230
Vávrová Jitka   linka 233
Odbor kultury a informací
Vedoucí odboru
Bradáček Martin, MgA.   0602/383 248   bradacekm@p2.mepnet.cz    Jugoslávská 20
Oddělení informační kanceláře
Vlachová Eva   22 51 71 10   vlachovae@p2.mepnet.cz   Jugoslávská 20
informační kancelář   24 25 37 74   infocentrum@p2.mepnet.cz   
recepce   linka 102   recepce@p2.mepnet.cz
Oddělení tisku a kulturních aktivit
redakce Novin Prahy 2   22 51 71 10   noviny@p2.mepnet.cz   Jugoslávská 20

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout