Aktuálně z MČ Praha 2

1 2 3 4 5  další 
 • Dejte BIOodpadu 2. šanci v hnědé BIOpopelnici

  13.01. 2022
  Už máte svou BIOpopelnici? Stačí vyhodit například natě či slupky z kuchyně ne do běžné, ale právě do BIOpopelnice. A druhá šance je tu! Rostlinný odpad se změní v užitečný kompost. Snížíte obrovské množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům a zahradám, které nám zlepšují ovzduší.
 • Sběr olejů a tuků z domácností v Praze 2

  13.01. 2022
  Na území městské části Praha 2 jsou od 5. 1. 2022 umístěny na stávajících stanovištích nové nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Sběr olejů a tuků přešel do systému hl. m. Prahy. Pravidelnou obsluhu sběrných nádob bude nyní zajišťovat společnost Viking group, s. r. o., na základě smlouvy o spolupráci s hl. m. Prahou.
 • Dvojka poskytne další byt obětem domácího násilí

  12.01. 2022
  Městská část Praha 2 poskytne organizaci Rosa – centrum pro ženy, z. s., která se dlouhodobě stará o oběti domácího násilí, již druhý byt. Bude využit pro potřeby krizového bydlení zejména pro ženy a oběti domácího násilí
 • Odhalení pamětní desky věnované dr. Miladě Horákové (video)

  12.01. 2022
  Milada Horáková má ode dneška v Praze 2 nové vzpomínkové místo. Pamětní deska byla odhalena na domě v Rumunské ulici 22, kde se politička narodila.
 • Tříkrálový pochod ukončil Vánoce

  07.01. 2022
  Dvojka má novou tradici. V podvečer 6. ledna se v altánu na Folimance uskutečnil koncert a všichni přítomní přivítali tři krále. Přímo od nich se dozvěděli o tříkrálové tradici a o tom, proč Kašpar, Baltazar a Melichar za Ježíškem vlastně přišli. Diváky přivítala starostka Prahy 2 Alexandra Udženija a společně s dalšími radními si s nimi si zazpívala koledy

Aktuálně z úřadu

1 2 3 4 5  další 
 • Výzva živnostenského odboru

  15.10. 2020
  Vážení podnikatelé, svá podání, prosíme, zasílejte elektronicky datovou schránkou ID DS y7yb44i nebo e-mailem posta@praha2.cz podepsaným elektronickým podpisem nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 2, živnostenský odbor, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2. Formuláře jsou k dispozici na webové adrese https://www.rzp.cz/elpod.html
 • Obvodní soud pro Prahu 2 potřebuje nové přísedící

  16.02. 2021
  Přísedící obvodního soudu pro Prahu 2 volí na svém zasedání Zastupitelstvo městské části Praha 2 na dobu 4 let. Po svém zvolení skládá přísedící slib do rukou předsedy soudu a je zařazen k výkonu funkce do konkrétního soudního senátu.
 • 15. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

  08.12. 2021
  Starostka městské části Praha 2 Jana Černochová svolává 15. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na pondělí 20. 12. 2021 v 15:00 hod.
 • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  04.10. 2021
  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na 8. 10. a 9. 10. 2021
 • Informace o konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 27

  05.10. 2020
  Do volebního obvodu č. 27 pro volby do Senátu spadají v městské části Praha 2 pouze volební okrsky č. 2032 až 2045 (z okrsku 2032 pouze část, která spadá do katastru Vyšehrad). V ostatních volebních okrscích č. 2001 až 2031 (katastr Nusle a Vinohrady) se volby do Senátu nyní nekonají.

Aktuálně

1 2 
12