Alexandra Udženija se stala novou starostkou Prahy 2. Vystřídala kolegyni z ODS Janu Černochovou

Zastupitelé městské části Praha 2 na svém dnešním zasedání (20. 12. 2021) uvolnili z funkce starostky Janu Černochovou a novou starostkou zvolili dosavadní místostarostku Alexandru Udženija.

Jana Černochová, která nastoupila na pozici ministryně obrany, tak po čtrnácti letech opouští své místo starostky MČ Praha 2 a na Dvojce zůstává jako zastupitelka.

 „Jako starostka jsem vždy usilovala o hledání konsensu nejen v rámci koalice, ale i s opozicí. Základem řízení města je podle mě co největší stabilita. Je vidět, že i občané Prahy 2 mají stejný názor a já jim za dlouhodobou důvěru moc děkuji. Věřím, že  Alexandra Udženija naváže na naši společnou práci ve prospěch občanů. Na radnici působí jako místostarostka od roku 2015, takže dobře ví, jak radnici a městskou část řídit. I v této nelehké době jsou za ní vidět skvělé výsledky. Dokázala s velkým náskokem zprostředkovat očkování našim seniorům, pečovatelům Centra sociálních služeb a pedagogům. Dlouhodobě organizuje podporu a pomoc potřebným spoluobčanům, ale i podnikatelům a živnostníkům. Bez nich by Dvojka nebyla tím, čím je,“ uvedla Jana Černochová.  

Novou starostkou MČ Praha 2 byla zvolena dosavadní místostarostka a zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija, která s Janou Černochovou dlouhodobě spolupracuje.

„Svoji novou pozici starostky přijímám s velkou pokorou a odpovědností. Jana Černochová je mou dlouholetou přítelkyní, kolegyní i učitelkou. Věřím, že radnice pod mým vedením bude fungovat stejně tak dobře, jako v posledních letech. Neplánuji žádné revoluce a v podstatě budu i nadále pokračovat v naší společné práci a snažit se zlepšovat kvalitu každodenního života obyvatel naší Dvojky. Radnice musí být otevřená pro všechny občany, kteří potřebují pomoc. Máme nastavenou dlouhodobou koncepci rozvoje, nadále budu klást důraz na důležitost životního prostředí, čeká nás dostavba volnočasového areálu pod Nuselským mostem a také zahájení výstavby unikátního centra pro seniory Nový domov,“ dodala nová starostka Alexandra Udženija.

Ing. Alexandra Udženija (46 let) vystudovala bakalářský obor marketing a management na Anglo-American College v Praze, inženýrský titul získala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2003 je členkou ODS, je předsedkyní oblastního sdružení ODS v Praze 2. Od roku 2006 je zastupitelkou městské části Praha 2 a od roku 2010 je také zastupitelkou hl. města Prahy, kde zastávala funkci radní pro oblast majetku a podpory podnikání. Od roku 2015 je zástupkyní starostky Prahy 2. V lednu 2016 byla zvolena 1. místopředsedkyní ODS. Je vdaná, s manželem vychovává dvě dcery.

Mgr. Jana Černochová (48 let) je respektovanou komunální političkou a dosud nejdéle sloužící starostkou v historii MČ Praha 2. Na vinohradské radnici působí třiaadvacet let. Do křesla starostky usedla poprvé v roce 2006 a s dvouletou přestávkou vedla městskou část dlouhých čtrnáct let.

Městská část Praha 2 má dlouhodobě vyrovnané hospodaření. Může tak každoročně investovat do potřebných rekonstrukcí školních budov a zařízení, bytového fondu městské části, modernizace výuky, revitalizace a údržby zeleně v parcích nebo přispívat na opravy chodníků.  

Pod vedením Jany Černochové tak došlo k významnému rozvoji a modernizaci školství. Mateřské i základní školy v Praze 2 patří mezi nejvyhledávanější školská zařízení v metropoli.

Byla průkopnicí nulové tolerance hazardu, Praha 2 se tak stala první městskou částí, která tuto politiku uvedla do praxe. Tento radikální krok přispěl ke zvýšení bezpečnosti i zlepšení kvality života občanů Prahy 2.

Městská část Praha 2 také dlouhodobě vytváří vynikající podmínky pro podnikatele a drobné živnostníky. Za svůj přístup byla opakovaně oceněna titulem Město pro byznys a získala tak v roce 2019 i titul nejcennější Město pro byznys desetiletí.

Jana Černochová se také zasadila o to, že Praha 2 věnuje velkou pozornost historické sounáležitosti. Pravidelně občanům připomíná dějinné události a hrdiny s městskou částí spjaté, pořádá vzpomínkové akce, tematické výstavy, odhaluje pamětní desky, vydává publikace a uděluje čestná občanství významným osobnostem Prahy 2.

 Nová starostka Alexandra Udženija s bývalou starostkou Janou Černochovou

 

 

 

 

Zveřejněno: 20.12.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout