Bezpečnostní komise

2018–2022

 • tajemnice: Terezie Paterová

 • členové:

  • Jana Černochová (ODS)
  • Libor Krátký (ODS)
  • Jakub Drábek (ODS)
  • Michal Zuna (TOP 09)
  • Petr Novotný (ANO 2011)
  • Lenka Maršálová (OSB)
  • Robert Veverka (Piráti)
  • Martin Strnad (Piráti)
  • Kateřina Jechová (Dvojka sobě)
  • Karel Fous (STAN)
  • Andrea Horáková (odborník)Náplní činnosti bezpečnostní komise RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 90 ze dne 3. 12. 2018) 

1.  předkládat RMČ a starostce MČ návrhy na opatření týkající se zajištění bezpečnosti v MČ Praha 2

2. projednávat informace a zprávy o stavu zajištění bezpečnosti zpracované Policií ČR a Městskou policií a navrhovat stanoviska k nim pro RMČ, příp. pro Bezpečnostní radu MČ

3. podávat RMČ návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání nebytových prostor v objektech svěřených MČ Praha 2

4. projednávat a předkládat RMČ návrhy programů a projektů v oblasti prevence kriminality na místní úrovni a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality

5. podávat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti

6. doporučovat RMČ vypsání grantového programu v oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů včetně tematického určení, vyhodnocovat žádosti o granty a se stanoviskem je předkládat RMČ k rozhodnutí

7. sledovat a vyhodnocovat rozvoj městského kamerového systému na území MČ Praha 2, jeho vliv na vývoj bezpečnosti a kriminality, vyjadřovat se k rozmisťování kamer z hlediska potřeb MČ. Podávat návrhy stanovisek a opatření RMČ

8. projednávat koncepci prevence kriminality a závislostí na návykových látkách a její vyhodnocení