Centrální městské části podepsaly společnou deklaraci (video)

Desetibodová deklarace, kterou v pátek 17. 9. 2021 podepsali představitelé městských částí Praha 1, 2 a 5 v Paláci Žofín, požaduje od vedení hlavního města mimo jiné zlepšení komunikace v oblasti protidrogové politiky. Klíčové je pak rozšíření služeb pro drogově závislé a lidi bez domova ale zároveň i účinné postihy pro dlouhodobě problémové osoby. Jedině tak se sníží zátěž v přetížených lokalitách a s tím souvisejících problémů.

Vedení radnice druhé městské části chce navíc revidovat obecně závazné vyhlášky související s pohybem a koncentrací osob vykazujících závadové chování ve veřejném prostoru. Uvítalo by i legislativní změny, které by městům a městským částem dalo větší pravomoci při omezování pohybu rizikových skupin obyvatel. Tento postoj dnes na tiskové konferenci v Paláci Žofín představila starostka Jana Černochová a radní pro bezpečnost Michal Zuna.

„Požadujeme revizi obecně závazných vyhlášek souvisejících s touto problematikou. Zde je rozhodně prostor ke zlepšení. Uvítali bychom také návrat institutu vykázání. V rámci novelizace přestupkového zákona radnice přišly o možnost problémové lidi z území městské části vykázat. Byla to chyba. Strážníci městské policie tím ztratili jedinou možnost, jak efektivně postihovat dlouhodobě problémové osoby či drogově závislé. Hlavní město by se o to mělo se svou zákonodárnou iniciativou zasadit,“  říká starostka MČ Praha 2 Jana Černochová.

„Praha bojuje s velkým nárůstem drogově závislých i lidí bez domova a největší zátěž dlouhodobě nesou ulice, parky i dětská hřiště Prahy 5. Situaci magistrát řeší laxně, bohužel se tu setrvačně sypou peníze do systému, který zcela evidentně selhává. Ačkoli se s ním snažíme komunikovat, výsledky to přináší minimální. Je evidentní, že odpovědní nevnímají naléhavost situace. Je to setrvačnost, odtržení od reality běžných obyvatel, od našeho veřejného prostoru. Proto jsem přišla s touto iniciativou. Pan primátor Hřib a jeho radní by se měli přijít podívat, s čím se obyvatelé Pětky denně potýkají,“ konstatuje MČ Prahy 5 Renáta Zajíčková.

Navýšení počtu kontaktních center mimo centrální městské části podporuje i starosta Prahy 1 Petr Hejma, jehož městská část má s problematikou lidí vykazujících závadové chování bohaté zkušenosti.

„Studie i zahraniční zkušenosti ukazují, že velká centra, jako je například U Bulhara, nejsou dobrým řešením a že atomizace a decentralizace služeb vedou k daleko větší adresnosti a efektivnosti. Problémy s lidmi bez domova a drogově závislými nemohou řešit jen centrální městské části,“ upozornil starosta MČ Praha 1 Petr Hejma.

Zásadní je ale podle zástupců městských částí aktivita odpovědných lidí z vedení metropole. Deset bodů deklarace proto požadují splnit bez zbytečných odkladů.

Celé znění deklarace: Deklarace
Deklarace1

Deklarace2

Deklarace

Zveřejněno: 17.09.2021 – andrea.zoulova@praha2.cz   |   Aktualizováno: 20.09.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout