Centrum služeb pro zdravotně postižené

Centrum služeb pro zdravotně postižené (CSZP) poskytuje komplex služeb zaměřených na poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů tělesně postižených spoluobčanů, tj. poskytuje klientům informace o jejich právech, povinnostech, a oprávněných zájmech a nabízí různé možnosti řešení jejich problémů i pomoc ve složitých životních situacích. Mezi základní problémy zdravotně postižených, které Centrum služeb pomáhá řešit, patří nepochybně např. nedostatečná orientace v předpisech upravujících podmínky života zdravotně postižených, nízká kvalifikace, která znesnadňuje jejich zaměstnávání, nedostatek akcí, napomáhajících jejich integraci. Sociální izolací osamělých občanů se zdravotním postižením se samostatně zabývá projekt „Klub pro zdravotně postižené seniory“. Praktické problémy zdravotně postižených se odrážejí i na stránkách čtvrtletníku s názvem Nejsi sám. Centrum služeb pro zdravotně postižené (dříve Středisko poradenství a sociální rehabilitace) najdete na adrese: Balbínova 6, Praha 2, tel./fax: 24 25 38 77.

red

Zveřejněno: 21.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout