Centrum sociálních služeb Praha 2

 

Centrum sociálních služeb Praha 2
Typ příspěvková organizace
Adresa: ředitelství: Máchova 14, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Telefony:
 • Pečovatelská služba, Máchova 5, Praha 2, tel.: 230 233 830, 725 015 321

 • Pobytová odlehčovací služba, Jana Masaryka 34, Praha 2, tel.: 224 257 125, 731 611 453

 • Domov pro seniory Máchova, Máchova 14, Praha 2, tel.: 222 513 321,
  725 015 313

 • Domov pro seniory Jana Masaryka, Jana Masaryka 34, Praha 2,
  tel.: 224 257 125, 725 015 313

 • Domácí zdravotní péče, Bruselská 9, Praha 2, tel.: 224 252 788, 725 015 314

 • Jesle, Londýnská 16, Praha 2, tel.: 222 515 572, 725 015 314

 • Klub aktivního stáří, Záhřebská 15, Praha 2, tel.: 725 015 300

 • Denní stacionář, Záhřebská 15, Praha 2, tel.: 734 769 952

 • Poradna pro seniory a jejich blízké, Máchova 3, Praha 2, tel.: 734 769 958

 • vedení organizace a ekonomický úsek, Máchova 14, Praha 2,
  tel.: 222 513 321

Ředitel: Mgr. Martina Polanská
www: www.cssp2.cz
E-mail: info@cssp2.cz
V působnosti: Humanitní odbor

 

 

Zveřejněno: 06.06.2012 – support@publix.cz
Vytisknout