Co dělat, když...

... nastane problém s občanským průkazem
Každý z nás to asi někdy zažil: chce se po nás, abychom se prokázali občanským průkazem. Nikde ale není. Ztratili jsme ho, nebo nám ho někdo vzal? Náhle se objeví problém: mnozí občané přesně nevědí, jak a kde mohou získat nový občanský průkaz a jaké doklady musí přinést. Redakce by chtěla čtenářům poradit, jak na to.
Ztrátu občanského průkazu (OP) nebo jeho odcizení je občan povinen neodkladně nahlásit na okresním nebo obecním úřadu (v Praze 2 v Trojické č. 2). Jeho odcizení samozřejmě také nahlásíme Policii ČR. Úřad mu vystaví dvouměsíční Potvrzení o občanském průkazu. Během této doby musí požádat o vydání nového a předložit rodný list, dodat jednu fotografii, doklad o rodném čísle (pokud není uvedeno na jiném předloženém dokladu) a potvrzení o občanském průkazu.
Při poškození OP je občan povinen také neodkladně požádat o vydání nového. Musí předložit poškozený průkaz, jednu fotografii, příp. další doklady (záleží na stupni poškození). Od nabytí účinnosti zákona č. 328/1999 Sb., se OP už neprodlužují.
A co je potřeba dělat, když vypršela platnost OP? Do deseti dnů ode dne ukončení jeho platnosti jsme povinni požádat o vydání nového. Přitom musíme předložit dosavadní občanský průkaz a dodat jednu fotografii.
Pro úplnost ještě uveďme postup při vydání prvního občanského průkazu. Tento doklad je povinen mít občan, jenž dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Pokud je mu méně než 15 let, požádá o vydání jeho zákonný zástupce (ale nejdříve 60 dnů před jeho 15. narozeninami). Je potřeba předložit rodný list, jednu fotografii a doklad o státním občanství.
Požadované doklady musí být originální, v ověřeném opise nebo v ověřené kopii. U cizojazyčných dokumentů zákon vyžaduje předložit ověřený překlad do češtiny, pokud to mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. Celou agendu upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, kde najdete další podrobnosti. A na závěr nejdůležitější informace: občanský průkaz bude vyhotoven do 30 dnů ode dne, kdy občan předloží všechny potřebné doklady příslušnému okresnímu úřadu.

van

Zveřejněno: 21.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout