D. Ochrana zemědělského půdního fondu (dále ZPF)

tel. spojení:  236 044 269, e-mail: julius.molnar@praha2.cz, 4. poschodí, kancelář č. 425

Povolování odnětí pozemku ze ZPF:
podání žádosti vlastníkem nebo zmocněncem, žádost musí obsahovat:

  • výpis s katastru nemovitostí
    • zdůvodnění
    • podklad a výpočet odvodů 
    • situační zákres na kat. mapě
  • lhůta k vyřízení: 30 dnů
  • souhlas je součástí stavebního nebo jiného povolení