OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány NEBUDOU. Taktéž NEBUDOU zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Parkování na zákazu zastavení před dětskou nemocnicí (Karel Holý 22.09.2021 13:47) – Doprava
  Dobrý den, V ul. Ke Karlovu dochází každý den k situacím, kdy se proti sobě nemůžou vyhnout vozidla nebo sanitka zajíždějící do dětské nemocnice - a to proto že na zakázu zastavení před budovou Ke Karlovu 5 velmi bezohledně parkují řidiči. Dnes dopoledne jsem to hlásil na l. 156, odpoledne tam opět stojí auta - viz foto. Opravdu není radnice či MP schopna zajistit dodržování tohoto velmi důležitého zákazu přes cca. 3 stání? V první řadě důraznějším vodorovným značením (tak jako je před vjezdovou branou), za druhé odtahováním zde parkujících?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 22.09.2021 15:27)

   Dobrý den, pane Holý,

   Váš podnět předáme Městské policii Praha, ať do uvedené oblasti zaměří hlídkovou činnost, a následně jej předáme i Odboru dopravy, který se podívá na případné zlepšení dopravního značení.

   Se srdečným pozdravem

   L. Veselák

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

 • Otázka: Uzavírka Lublaňská (Procházka 21.09.2021 10:05) – Doprava
  Dobrý den
  bydlím v ulici Lublaňská,
  kde již řadu týdnů probíhají různé výkopové práce.Pro parkování jako rezidenta dosti náročné.Mám dotaz proč jsou značky zákazu zastavení v podstatě v celé ulici ale práce probíhají postupně . Proč zákaz není pouze v pracovní době?Po 16.00 se již v ulici nic neděje. Za 1200 ,- Kč dosti drahá "legrace".Proto se také ptám zda pro rezidenty v této oblasti nebude do dalšího placeného období sleva na platbu nebo o to přímo žádám....
  Děkuji za odpověď
  Procházka Tomáš
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.09.2021 10:46)

   Dobrý den,

   v Lublaňské ulici je povolen zábor v takové míře, aby co možná nejméně zatěžoval místní obyvatele. "Akce plyn" byla plánována v předstihu, neboť práce s ní spojené se dají dělat pouze v některých měsících. Tyto akce jsou povolovány na základě řádně podané žádosti o zábor se souhlasem vlastníka pozemní komunikace (hl. m. Praha, resp. Technické správy komunikací hl. m. Praha, a. s., která vlastníka zastupuje.). Dále pak vydá Technická správa komunikací koordinační a výkopové povolení a své stanovisko vydá  PČR.

   Jestliže žádost obsahuje všechny zákonné náležitosti, není žádný důvod zábor nepovolit. Co se týče toho, jak dělníci pracují, není v kompetenci Úřadu městské části to posuzovat. Ze zákona musíme umožnit vlastníkovi inženýrských sítí, aby se ke svému majetku dostal. Koordinace prací je plně v režii Technické správy komunikací a hl. m. Prahy, ÚMČ se jich neůčastní, není zván. Značky zákazu zastavení jsou v ulici umístěny tak, aby bylo možné míjení vozidel, tudíž jsou vyparkovány pouze výhybny, nikoliv celá ulice. Zákazy parkování omezené na pracovní dobu se z principu věci neprovádějí, jelikož plocha pozemku na kterém práce probíhají je řádně pronajata vlastníkem stavbě, a to každý započatý metr na celý den. Kdyy se zákazové značky udělaly časově omezené, tak by docházelo často k neoprávněnému parkování a nerespektování takového dopravního značení (takové jsou zkušenosti), a došlo by k narušení harmonogramu probíhajících prací, nehledě na to, že v době pronájmu takové plochy ručí za vše stavebník, tudíž i případné poškození přes noc zaparkovaného vozidla by  musel řešit stavebník.

   Ve věci systému zón placeného stání není městská část Praha 2 orgánem státní správy, který je provozovatelem. Provozovatelem systému ZPS je hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy. Městská část Praha 2 není příslušná ke změnám v tomto systému a ani není příslušná ke změně platby za období.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: Parkování KN32 / O7 (O7 16.09.2021 19:53) – Doprava
  Dobrý večer,
  po 4 měsících jsem navštívil polikliniku na KN 32. Naproti ní jsou sice zřízena 4 (provizorní) veřejná invalidní stání, ale tato místa jsou z větší části stále zneužívána lidmi, kteří zde parkují, aniž by jejich vozidlo bylo označeno kartou O7. Byl jsem zde několik hodin a stále stejná situace. Ze 4 vozidel měl značku O7 sotva jeden. Jak se pak má invalida na polikliniku dostat? Mohli byste prosím apelovat na Městskou policii, aby to častěji kontrolovala? Rekonstrukce se vleče hlemýždím tempem, takže je potřeba přitvrdit alespoň v kontrolách. Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.09.2021 9:59)

   Dobrý den,

   Váš podnět předáme MP hl. m. Prahy. Každopádně pokud jste přímým svědkem tohoto protiprávního jednání, oznamte tuto skutečnost okamžitě a bezplatně na l. 156 (Městská policie Praha). Operační důstojník vyšle nejbližší hlídku vyřešit tento problém. Přeci jen musíte uznat, že zde nelze ponechat policistu hlídat 4 místa parkování desítky hodin. K počtu strážníků na Praze 2 je to i nemožné, pokud se mají zajistit další úkoly ve veřejném pořádku.

   Děkuji Vám moc za případnou spolupráci.

   S pozdravem 

   Bc. Veselák Ladislav
   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

 • Otázka: čistění ulic (Stanislava Fišárková 15.09.2021 9:40) – Doprava
  Dobrý den,
  mohli byste mi prosím napsat, kdy proběhne nejbližší čištění ulic Trojická, Pod Slovany a Vyšehradská.
  Děkuji a přeji hezký den, Stanislava Fišárková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.09.2021 12:06)
   Dobrý den, paní Fišárková,

   vše o blokovém čištění ulic najdete zde; ulice, jež zmiňujete, se budopu čistit 2. listopadu. Předchází tomu dopravní značení. Co se týká Vyšehradské ulice, ta není zařazena Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., do blokového čištění, takže ji v blokovém čištění nenajdete. Vyšehradská nečistí v režimu se zákazem zastavení (pokud jde o značky a parkování). Chodníky čistí Komwag, a. s., každý den (strojem). Vozovky uklízí TSk ve svém režimu 1 – 2 x týdně (bez odtahů).

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Parkování V pevnosti (Pavel Kudrna 13.09.2021 12:55) – Doprava
  Dobrý den, v ulici V pevnosti, která je příjemně situovaná u Vyšehradu, se nachází smíšená fialová zóna, která figuruje i v aplikaci MPLA na placení parkování. Vše se tedy jeví v pořádku, nicméně mate nás před vjezdem do ulice cedule Pěší zóna a Dopravní obsluha. Jak to tedy je, může se v této ulici zaparkovat? Pokud ne, pak by mi ale nedávala smysl ona fialová zóna. Díky moc za upřesnění.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.09.2021 14:26)

   Dobrý den,

   jelikož se ul. V Pevnosti nachází v Národní kulturní památce Vyšehrad, dopravní značky byly instalovány na základě požadavku NKP Vyšehrad a po odsouhlasení PČR, takže vjet můžete, a protože se nacházíte v pěší zóně musíte parkovat pouze na místech k tomu určených, což je ta návštěvnická zóna (fialová).

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru
   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: dotaz na vjezd na povolení MČPha 2 (Jan Hyreš 15.08.2021 7:05) – Doprava
  Dobrý den snad jsem správně. Moje sestra Veronika Pudilová ma 20.8 2021 svatbu na Grébovce. Moje a tudíž i její maminka je po operaci kolene a před operací kyčle a potřebovali by jsme ji tam dovézt. Podle map by to šlo se souhlasem městské části Prahy 2. Pro úplnost dodám že se zde hodláme zdržet cca 5hodin .Maminku by jsme zavezli na místo a po akci zase odvezli samozřejmě že auto by jsme vždy vyvezli ven a zaporkovali na místě tomu určenému. Kam by jsme se měli dostavit popřípadě na koho se obrátit pro vyřízení povolení . Děkuji předem za odpověď Hyreš
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.08.2021 11:02)

   Vážený pane Hyreši,

   chápu Vaši komplikovanou situaci a mamince přeji hodně zdraví, bohužel z důvodu pořádání svateb povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady neposkytujeme. Na tuto skutečnost byla paní Pudilová upozorněna již při sjednávání svatebního obřadu a vše je uvedeno i na webových stránkách městské části v rámci oddělení matrik:

   „Upozorňujeme snoubence, že parkování v Havlíčkových sadech není zajištěno, a že do areálu Havlíčkových sadů je zakázán vjezd všech vozidel, výjimky z tohoto zákazu se pro svatební obřady neudělují. Žádáme snoubence, aby respektovali přírodní charakter místa, které si k uzavření manželství právě z tohoto důvodu vybrali, a aby o uvedených okolnostech předem informovali také ostatní účastníky svého svatebního obřadu.“

   Pro imobilní účastníky svatebního obřadu lze využit invalidní vozíček, který je k dispozici u ostrahy parku Havlíčkovy sady u hlavní brány.

   Děkuji za pochopení.

   Za OŽP Ing. Klára Horáčková, referent oddělení ochrany životního prostředí
 • Otázka: Re: Bezpečnost obyvatel, cykloobousměrky, zóna 30 (Jan Votoček 09.08.2021 15:53) – Doprava
  Děkuji za odpověď.
  Na základě jaké normy se prosím domníváte, že ve většině ulic v Praze 2 se nedají realizovat cykloobousměrky bez vyparkování vozidel? Z článku, který jsem uvedl, vyplývá, že to naopak většinou lze.

  Nezlobte se, ale cyklogenerel městské části Prahy 2 ve smyslu zavedení zóny 30, cykloobousměrek v rezidenčních čtvrtích a prostupnosti území neřeší vůbec nic. Místo aby řešil cyklodopravu systémově, pouze doporučuje pár tras, kudy mají cyklisté jezdit. A to hlavně jednosměrně (stejně jako auta) nebo v hustém provozu, např. Ječná, Žitná, magistrála, někde dokonce po schodech.
  Aby smysluplné cykloobousměrky mohly navazovat na nějaký generel, musel by být generel zpracován podstatně lépe.

  S pozdravem Jan Votoček

  -----

  Odpověď:
  Dobrý den,
  ke konci září máme schůzku se zástupcem AutoMat, kde budou předmětem jednání i cykloobousměrky; většina ulic v Praze 2 však není šířkově přizpůsobena k tomu, aby se zde daly realizovat bez vyparkování vozidel.

  V roce 2015 byl schválen cyklogenerel městské části Praha 2 a odevzdán k realizaci, do dnešní doby však k ní nedošlo (TSK, a. s.).
  Aby měly cykloobousměrky nějaký smysl, měly by navazovat na tento schválený cyklogenerel, od kterého by se mělo začít.

  S pozdravem
  Josef Gál
  vedoucí odboru
  dopravy a územního rozvoje
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 09.08.2021 17:52)

   Dobrý den,

   na základě ČSN 736110, zatím co Vy se odvoláváte na nižší stupeň TP. Co se týče cyklogenerelu Prahy 2, který byl odsouhlasen i cyklokomisí  RHMP a tehdejším náměstkem primátorky pro dopravu, nemá cenunu diskutovat, to je Váš názor a ten Vám neberu.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Bezpečnost obyvatel, cykloobousměrky, zóna 30 (Jan Votoček 09.08.2021 12:58) – Doprava
  Dobrý den, co prosím brání Praze 2 zřídit plošně v rezidečních ulicích cykloobusměrky a zónu 30 km/h? Přispělo by to ke zklidnění čtvrti, vyšší bezpečnosti obyvatel a vztahům mezi motoristy, cyklisty a chodci.
  V článku https://mestemnakole.cz/2021/08/zrizovani-cykloobousmerek-ve-stavajici-ulicni-siti/ je velmi podrobně popsáno, jakým způsobem to lze řešit. Podle Technických podmínek 179 z roku 2017 schválených ministerstvem dopravy a jejich týmem odborníků včetně Policie ČR. A ne jenom podle nezávazné zastaralé normy ČSN 73 6110 z roku 2006.
  Dnešní stav je takový, že auta ulicemi stejně musí jezdit pomalu a není důvod tam mít 50 km/h. Chodci na chodníku se cítí ohrožováni některými cyklisty (nebo koloběžkami). Protože cyklisté sice patří na silnici, jenže po nich nelze chtít, aby kličkovali po jednosměrkách jako auta. A cyklobousměrky lze posuzovat jednotlivě, neznamenají automaticky ubírání parkovacích míst. Pro pěší prostupnost je také lepší zpomalit v ulici auta a nevyžadovat dogmaticky překonání ulice pouze po přechodech, spíše chápat ulici jako společný prostor pro všechny.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 09.08.2021 13:39)

   Dobrý den,

   ke konci září máme schůzku se zástupcem Auto*Mat, kde budou předmětem jednání i cykloobousměrky; většina ulic v Praze 2 však není šířkově přizpůsobena k tomu, aby se zde daly realizovat bez vyparkování vozidel.

   V roce 2015 byl schválen cyklogenerel městské části Praha 2 a odevzdán k realizaci, do dnešní doby však k ní nedošlo (TSK, a. s.).

   Aby měly cykloobousměrky nějaký smysl, měly by navazovat na tento schválený cyklogenerel, od kterého by se mělo začít.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: úpravy KN (PN 18.04.2021 21:48) – Doprava
  Dobrý den,
  četl jsem na idnes.cz, že po rekonstrukci KN má vzniknout trvalá uzávěra ulice před kostelem sv. Ignáce.
  Myslím, že je to dost nešťastný nápad. Už teď se nedá na KN zaparkovat. Navrhovanou úpravu zmizí cca polovina parkovacích míst.
  Pro mě jako invalidu, který ujde max. 30 metrů, dost hrozná představa. Snad abych před návštěvou polikliniky 2 hodiny objížděl stále dokola. Vlastně dokola to nepůjde, protože z ulice U nemocnice se k poliklinice už dostat nepůjde, jedině velkou oklikou.
  Myslí někdo při těchto úpravách na motoristy? Děje se stejná chyba, jako při rekonstrukci Bělehradské, kde také ubyla řada parkovacích míst, takže si člověk s omezenou mobilitou, který nedojde na MHD, nemá šanci nakoupit.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 19.04.2021 15:45)

   Dobrý den,

   Karlovo náměstí bude od ulice U Nemocnice ke sv. Ignáci neprůjezdné do ulice Ječná (slepá ulice). To neznamená, že bude uzavřené. Parkování automobilů bude v této fázi zachováno. Celá koncepce úpravy dopravních režimů na KN se již na základě tlaku MČ Praha 2 pozměnila ve prospěch motoristů.


   Hezký den,

   Jan Korseska

   Místostarosta pro oblast financí, investic a dopravy

 • Otázka: úklid chodníku (Heřman Havelka 09.02.2021 9:21) – Doprava
  Dobrý den. Proč se neuklízí schody na začátku ulice Kladská (u škol, Kladská-Slovenská) od sněhu ? Sněžilo v sobotu, v úterý stále nic... Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 09.02.2021 9:40)

   Vážený pane Havelko,

   vaše upozornění jsme předali spol. Komwag, která zajišťuje pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy schůdnost těchto schodů. Schody v Kladské budou dnes uklizeny a posypány.

   Dana Hrachová

   pověřená vedením odd. ochrany ŽP