Dopravní komise

2018–2022

 • tajemník: Marek Šebestík

 • členové:

  • Martin Rybín (ODS)
  • Šimon Zdvořák (ODS)
  • Michal Zuna (TOP 09)
  • Tomáš Halva (TOP 09)
  • Petr Novotný (ANO 2011)
  • Zdeněk Michl (OSB)
  • Robert Rameš (Piráti)
  • Martin Altschmied (Piráti)
  • Tomáš Richta (Dvojka sobě)
  • Karel Koželuh (STAN)
  • Vladimír Šimon (odborník)

 

Náplň činnosti dopravní komise RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 91 ze dne 3. 12. 2018)


 1. pravidelně sledovat a vyhodnocovat realizaci projektu zóny placeného stání
  (ZPS) na Praze 2
 2. vydávat připomínky k návrhům na změny a modernizaci systému ZPS
 3. projednávat a předkládat RMČ k rozhodnutí připomínky k návrhům předkládaným organizacemi MHD
 4. spolupracovat při zpracovávání výhledových i krátkodobých seznamů
  investičních akcí a opatření v oblasti dopravy
 5. předkládat RMČ návrhy na opatření pro zlepšení MHD, dopravy v klidu a individuální dopravy
 6. předkládat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti