Dvojka poskytne další byt obětem domácího násilí

Městská část Praha 2 poskytne organizaci Rosa – centrum pro ženy, z. s., která se dlouhodobě stará o oběti domácího násilí, již druhý byt. Bude využit pro potřeby krizového bydlení zejména pro ženy a oběti domácího násilí. „Jsem rád, že se podařilo v rekordně krátkém čase sehnat další byt. Společně se nám daří poskytovat pomoc dalším ženám i matkám s dětmi. Tedy obětem domácího násilí, které potřebují rychlou pomoc. Možnost rychle odejít od násilníka i s dětmi je pro oběť zcela zásadní,“ vysvětlil Michal Zuna, radní pro oblast bezpečnosti, a dodal, že byt organizace ROSA převezme od února. „Praha 2 tímto krokem navazuje na svou prioritu v oblasti bezpečnosti. Mezi které pomoc obětem trestných činů dlouhodobě patří,“ doplňuje Michal Zuna. 

Organizace Rosa dlouhodobě na území Dvojky poskytuje komplexní sociální službu obětem domácího násilí. Klientky mohou využít také psychologické a právní poradenství či pomoc při komunikaci s úřady a soudy. Rosa nabízí ženám také pomoc s hledáním zaměstnání a umisťováním dětí do vzdělávacích institucí. Důležitou součástí podpory je umožnit klientkám a jejich dětem zpracovat traumatickou zkušenost s domácím násilím, porozumět tomu, co prožily tak, aby v budoucnu neopakovaly chybné vzorce chování. 

Rozšíření služeb o krizovou pomoc je velmi potřebné právě v současnosti, kdy se v důsledku pandemických opatření a zejména častějších karantén zvýšil počet případů domácího násilí.

Radní Michal Zuna se zástupkyněmi společnosti Rosa. Společně si prohlížejí prostory nového bytu.

Radní Michal Zuna se zástupkyněmi společnosti Rosa. Společně si prohlížejí prostory nového bytu.
Zveřejněno: 12.01.2022 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout