Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku

Od 1.10.2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření  elektronického podání ve formátu Jednotného registračního formuláře a jejich přímého odeslání na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který byl označen pro zpracování tohoto elektronického podání, má povinnost toto elektronické podání doručené prostřednictvím elektronické podatelny živnostenského rejstříku přijmout, odpovídajícím způsobem zpracovat a pokud je to možné i elektronicky vyřídit.

Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře  (JRF), je pro podnikatelskou veřejnost k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Zveřejněno: 24.09.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout