Finanční komise

2018–2022

 • předseda: Eva Kislingerová (ANO 2011)
 • tajemnice: Eva Verdánová

 • členové:

  • Jiří Doležal (ODS)
  • Mikuláš Halás (ODS)
  • Adam Růžička (ODS)
  • Radek Janda (TOP 09)
  • Ondřej Bednář (TOP 09)
  • Daniel Kůta (OSB)
  • Lukáš Funk (Piráti)
  • Aleš Chán (Piráti)
  • Petr Turnovský (Dvojka sobě)
  • René Šimíček (STAN)
  • Lukáš Hes (odborník)

Náplní činnosti finanční komise RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 59 ze dne 3. 12. 2018)

 1. Vyhodnocovat a navrhovat RMČ:
  • stav závazků a pohledávek včetně opatření k jejich snižování
  • hospodaření organizací, u nichž městská část Praha 2 nebo ZMČ Praha 2 plní funkci zřizovatele nebo zakladatele včetně opatření k odstranění zjištěných nedostatků
  • plnění auditorských doporučení včetně opatření k odstranění zjištěných nedostatků
  • plnění opatření uložených odborem interního auditu a kontroly městské části Praha 2

    

 2. Předkládat RMČ návrhy na:
  • upuštění od vymáhání pohledávek a jejich odpis

    

 3. Zaujímat stanoviska pro RMČ:
 • k soudním a mimosoudním sporům ve své působnosti
 • k projektům na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU