Fotosoutěž Novin Prahy 2

Milí čtenáři,
v minulém čísle jsme se účastníků naší fotosoutěže zeptali, zda poznávají budovu, která je ojedinělým zbytkem starobylé rybářské osady. Velké množství správných odpovědí nás v redakci utvrdilo, že jsou naši čtenáři všímaví a tudíž jim nedělalo potíže poznat pozdně gotickou celnici Na výtoni, kde je dnes Muzeum Podskalí.
Podskalí bylo zvláštní osadou plavců a obchodníků se dřevem, která byla pojata do později založeného Nového Města pražského, ale udržela si svou svébytnost do konce 19. století. Ještě okolo roku 1815 neměla centrální komunikaci. Ta vznikla v uvedeném roce na tehdejším vltavském břehu a jmenovala se stejně jako osada, tedy Podskalí. Dolní části se podle tamní celnice od nepaměti říkalo Na výtoni.
Prostřednictvím celnice vybírala z připlaveného dřeva clo nejdříve kapitula vyšehradská, pak Staré Město pražské a po období husitství Nové Město pražské. Původně se poplatek neplatil v penězích, ale celníci (vejtoníci) vytínali plavcům z vorů každé dvanácté dřevo, které se pak prodalo k užitku města a na údržbu vltavských břehů.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali tři výherkyně, které obdrží knihu. Jsou to: Jarka Veselá z Římské ulice, Miloslava Fuchsová z Tyršovy ulice a J. Vlková z Římské ulice.
A nyní otázka na březen: Poznáváte, jaká socha je snímku a kde stojí? Své odpovědi zasílejte na adresu redakce Novin Prahy 2 nejpozději do pondělí 19. 3. 2001.

van

Zveřejněno: 21.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout