Fotosoutěž Novin Prahy 2

Milí čtenáři,
všechny odpovědi, které jsme obdrželi, byly správné. Pamětní deska Emy Destinnové je umístěna na jejím rodném domě v Kateřinské ul. 7. Pan L. Olbrich píše, že se mu asi před třiceti lety dostala do rukou biografie E. Destinnové. Podle jejích údajů se domníval, že se tato slavná pěvkyně narodila v domě, ve kterém tehdy bydlel, v Kateřinské 5. Napsal tedy dr. J. Wenigovi, vzdálenému příbuznému této umělkyně, zda by nebylo možné podnítit někoho k umístění pamětní desky. „Nedostal jsem tehdy odpověď, ale velmi mě zamrzelo, když se asi po půl roce deska objevila na domě č. 7.“ Zřejmý rozpor s biografií A. Rektoryse a tím, že se rodný dům pěvkyně jaksi „přestěhoval“, nedaly našemu čtenáři spát: „V archivu hl. m. Prahy mi ochotně zapůjčili matriku fary sv. Štěpána, ve které jsem našel zápis, že dne 26. 2. 1878 se v Praze II, čp. 1526 narodila Emilie Jindřiška, dcera Emanuela Jana Kittla a Jindřišky Barbory Šrutové. Tento zápis potvrdil, že se E. Destinnová skutečně narodila v Kateřinské 7 a že je tedy pamětní deska umístěna správně. Rozdíl v obou údajích spočívá v tom, že zatímco popisné číslo 1526 patří pouze jednomu jedinému domu, orientační číslo je pohyblivé, podle toho, jak se bořily staré nebo stavěly nové domy.“
Za zajímavý příspěvek posíláme autorovi knihu, stejně jako paní Sládkové do Bellušovy ul. a manželům Hobzovým do Rosovic.
Tentokrát jsme se rozhodli Vás trochu „potrápit“ a jako téma lednové fotosoutěže jsme vybrali raně barokní sochu. Tato socha byla vytvořena roku 1677: je to drobná pískovcová plastika biskupa, českého patrona a světce, který je uctíván po celé střední Evropě. Socha je vztyčena na toskánském sloupu s vysokým postamentem. Celý objekt se nachází na rohu dvou ulic, z nichž jedna se původně jmenovala na Větrově. V této ulici se také nacházela nechvalně proslulá staropražská hospůdka zvaná „Jedová chýše“. Druhá ulice se zřejmě nejvíc proslavila dnes již zaniklými vinicemi, které dal vybudovat sám Karel IV. a možná také sousedstvím se zahradou ústavu pro choromyslné. Nedaleko sochy stojí nádherný gotický kostel.
Odpovědi zasílejte na adresu redakce do 21. 1. 2002.

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout