Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2018

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 2 V ROCE 2018
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 2/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební úpravy bytového domu
Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 5. 2. 2018
Zveřejněno dne 8. 2. 2018

č. e. – 4/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jmenný seznam členů Zastupitelstva MČ Praha 2 s doplňujícími informacemi

Vyřízeno k datu 5. 2. 2018
Zveřejněno dne 6. 2. 2018


č. e. – 5/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam probíhajících řízení ohledně podoby a fungování Karlova náměstí a informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních včetně informace o stavu obnovy SSZ v křižovatce Karlovo náměstí–Resslova–Ječná

Vyřízeno k datu 23. 2. 2018
Zveřejněno dne 23. 2. 2018


č. e. – 6/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odpověď na žádost o informace a sdělení o částečném odložení žádosti

Vzhledem k velikosti dat byly přílohy žadateli poskytnuty prostřednictvím elektronického stažení z úložny.
Vyřízeno k datu 1. 3. 2018
Zveřejněno dne 2. 3. 2018

č. e. – 7/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopie listin týkajících se vybraných bytových projektů

Příloha odpovědi byla žadateli zaslána do DS.
Vyřízeno k datu 5. 3. 2018
Zveřejněno dne 15. 3. 2018

č. e. – 8/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o odstranění stveb areálu Transgas

Vyřízeno k datu 7. 3. 2018
Zveřejněno dne 15. 3. 2018


č. e. – 9/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výdaje MČ na vzdělání, cestovné a absolvované školicí kurzy u vyjmenovaných pracovníků

Přílohy byly žadateli zaslány na e-mail.
Vyřízeno k datu 21. 3. 2018
Zveřejněno dne 22. 3. 2018

č. e. – 10/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Parkovací plochy, garáže a parkoviště P+R na území MČ Praha 2 – nájemní smluvy apod.

Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 21. 3. 2018
Zveřejněno dne 22. 3. 2018

č. e. – 11/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace související s plakátovacími plochami provozovanými Agenturou PROVÁS

Vyřízeno k datu 6. 4. 2018
Zveřejněno dne 13. 4. 2018

č. e. – 12/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přehled financování základních škol Prahy 2

Vyřízeno k datu 27. 3. 2018
Zveřejněno dne 29. 3. 2018

č. e. – 13/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Audit projektu Revitalizace Havlíčkových sadů

Vyřízeno k datu 27. 3. 2018
Zveřejněno dne 29. 3. 2018

č. e. – 14/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie nájemních smluv k nebytovým prostorům

Přílohy byly žadateli poslány poštou.
Vyřízeno k datu 9. 4. 2018
Zveřejněno dne 11. 4. 2018

č. e. – 15/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veškeré dokumenty vytvořené v souvislosti s Nařízením EU 2016/679, které jsou vedeny v el. podobě

Vyřízeno k datu 13. 4. 2018
Zveřejněno dne 13. 4. 2018

č. e. – 16/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Světelná obrazovka na budově a reklamní plachta tamtéž

Vyřízeno k datu 26. 4. 2018
Zveřejněno dne 4. 5. 2018

č. e. – 17/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zadržení dopisu společnosti Oživení. o. s.

Vyřízeno k datu 3. 5. 2018
Zveřejněno dne 10. 5. 2018

č. e. – 18/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin týkajících se bytové výstavby

Přílohy byly žadateli poslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 27. 4. 2018
Zveřejněno dne 4. 5. 2018

č. e. – 19/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejná zakázka Energetické služby a dodávky 

Vyřízeno k datu 14. 5. 2018
Zveřejněno dne 14. 5. 2018

č. e. – 20/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolektivní smlouvy

Vyřízeno k datu 4. 5. 2018
Zveřejněno dne 14. 5. 2018

č. e. – 22/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace ze stavebního archivu pro seminární práci

Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 30. 5. 2018
Zveřejněno dne 5. 6. 2018

č. e. – 24/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Sdělení informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016 a 2017

Vyřízeno k datu 13. 6. 2018
Zveřejněno dne 14. 6. 2018

č. e. – 25/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta

Vyřízeno k datu 20. 6. 2018
Zveřejněno dne 21. 6. 2018

č. e. – 26/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podklady k výstavbě vybraných bytových projektů
Vyřízeno k datu 19. 6. 2018
Zveřejněno dne 25. 6. 2018

č. e. – 29/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kontroly zaměřené na ubytovací služby
Vyřízeno k datu 3. 7. 2018
Zveřejněno dne 16. 7. 2018

č. e. – 30/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uložená pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Vyřízeno k datu 10. 7. 2018
Zveřejněno dne 16. 7. 2018

č. e. – 31/2018 Žádost o poskytnutí informacče ve věci:
Odkup bytové jednotky
Vyřízeno k datu 4. 7. 2018
Zveřejněno dne 17. 7. 2018

č. e. – 32/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odpadkové koše s pytlíky na psí exkrementy
Vyřízeno k datu 29. 6. 2018
Zveřejněno dne 16. 7. 2018

č. e. – 33/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smart zařízení v Praze 2
Vyřízeno k datu 17. 7. 2018
Zveřejněno dne 17. 7. 2018

č. e. – 34/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy spojené s Bastionem, vyčíslení nákladů
Přílohy byly žadateli poslány e-mailem.
Vyřízeno k datu 23. 7. 2018
Zveřejněno dne 23. 7. 2018

č. e. – 35/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017
Příloha byla žadateli zaslána e-mailem a je k dispozici na

Vyřízeno k datu 26. 7. 2018
Zveřejněno dne 26. 7. 2018

č. e. – 36/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pokuta za veřejnou zakázku
Vyřízeno k datu 27. 7. 2018
Zveřejněno dne 27. 7. 2018

č. e. – 37/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o Transgasu
Vyřízeno k datu 27. 11. 2018
Zveřejněno dne 18. 2. 2018

č. e. – 38/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení v ulici Boženy Němcové a plány ohledně zeleně
Vyřízeno k datu 6. 8. 2018
Zveřejněno dne 8. 8. 2018

č. e. – 40/2018 a 41/2018 Žádosti o poskytnutí informací ve věci:
Čerpání finančních prostředků z Fondů EU za období 2007–2013 a 2014–2018
Vyřízeno k datu 6. 8. 2018
Zveřejněno dne 8. 8. 2018

č. e. – 42/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o povolení stavby a kolaudačních souhlasů
Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 8. 8. 2018
Zveřejněno dne 13. 8. 2018

č. e. – 43/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o povolení stavby a kolaudačních souhlasů
přílohy byly žadateli zaslány posštou.
Vyřízeno k datu 8. 8. 2018
Zveřejněno dne 13. 8. 2018

č. e. – 44/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin týkajících se výstavby bytových projektů
Požadované přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 3. 8. 2018
Zveřejněno dne 14. 8. 2018

č. e. – 45/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podklady k řízení o odstranění staveb areálu Transgas
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 28. 8. 2018
Zveřejněno dne 4. 9, 2018

č. e. – 46/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet registrovaných psů
Vyřízeno k datu 1. 8. 2018
Zveřejněno dne 2. 8. 2018

č. e. – 47/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet stromů, veřejných herních ploch a objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci participačních projektů
Vyřízeno k datu 7. 8. 2018
Zveřejněno dne 8. 8. 2018

č. e. – 48/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Ukládání správních trestů
Vyřízeno k datu 15. 8. 2018
Zveřejněno dne 15. 8. 2018

č. e. – 49/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vlastnictví rekreačních objektů a financování škol
Vyřízeno k datu 16. 8. 2018
Zveřejněno dne 30. 8. 2018

č. e. – 50/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náklady spojené s pořádáním akce Psí den a výběr pořadatele
Vyřízeno k datu 31. 8. 2018
Zveřejněno dne 4. 9. 2018

č. e. – 51/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Potvrzení o posledním zapsaném užívání stavby
Vyřízeno k datu 30. 8. 2018
Zveřejněno dne 31. 8. 2018

č. e. – 52/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Usnesení Rady MČ Praha 2 a korespondence s MHMP ohledně správy náplavky Rašínova nábřeží
Vyřízeno k datu 4. 9. 2018
Zveřejněno dne 4. 9. 2018

č. e. – 53/2018 Žádost o poskytnutí informěce ve věci:
Podklady k usnesení č. 637 ze dne 13. 8. 2018 Rady MČ Praha 2
Poznámka: Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 21. 9. 2018
Zveřejněno dne 24. 9. 2018

č. e. – 54/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí architektonické studie na parkovací dům
Poznámka: Vzhledem k velikosti dat byla příloha žadateli poskytnuta prostřednictvím elektronického stažení z úložny.
Vyřízeno k datu 19. 9. 2018
Zveřejněno dne 19. 9. 2018

č. e. – 55/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudační rozhodnutí ke stavbě č. p. 80 v Neklanově ulici
Vyřízeno k datu 18. 9. 2018
Zveřejněno dne 24. 9. 2018

č. e. – 56/2018 Žádost o poslytnuití informace ve věci:
Nabídka na nájem nebytových prostor v ječné 529/29
Poznámka: Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 21. 9. 2018
Zvěřejněno dne 24. 9. 2018

č. e. – 57/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Správní rozhodnutí k záměru kácení dřevin na parcele č. 2256/1
Poznámka: Přílohy byly žadateli zaslány na e-mailovou adresu.
Vyřízeno k datu 20. 9. 2018
Zveřejněno dne 1. 10. 2018

č. e. – 59/2018 Žádost o poskytnutí informavce ve věci:
Vyúčtování služeb a nakládání s přeplatky
Pozn.: Přílohy byly žadateli zaslány na e-mailovou adresu.
Vyřízeno k datu 15. 10. 2018
Zveřejněno dne 15. 10. 2018


č. e. – 60/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nahlédnutí do spisu právního odboru
Vyřízeno k datu 10. 10. 2018
Zveřejněno dne 11. 10. 2018

č. e. – 61/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na komunikacích v Praze 2
Pozn.: Přílohy byly z důvodu velikosti souborů poskytnuty žadateli prostřednictvím odkazu ke stažení.
Vyřízeno k datu 23. 10. 2018
Zveřejněno dne 26. 10. 2018

č. e. – 62/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání jmenovitého seznamu hlasování zastupitelů
Vyřízeno k datu 31. 10. 2018
Zveřejněno dne 31. 10. 2018

č. e. – 63/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stížnosti na provoz e-koloběžek
Vyřízeno k datu 7. 11. 2018
Zveřejněno dne 12. 11. 2018

č. e. – 64/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí všech (pravomocných i nepravomocných) správních rozhodnutí vydaných OŽP
Vyřízeno k datu 12. 11. 2018
Zveřejněno dne 13. 11. 2018

č. e. – 65/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet všech obdržených žádostí o informace spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby
Počet obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby
Vyřízeno k datu 14. 11. 2018
Zveřejněno dne 14. 11. 2018

č. e. – 66/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Registrace psů, výnos poplatků, náklady na úklid a další informace spojené s chovem psů
Vyřízeno k datu 22. 11. 2018
Zveřejněno dne 22. 11. 2018

č. e. – 67/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie podstatných listin ve stavebních řízeních
Pozn.: Přílohy byly žadateli poslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 14. 11. 2018
Zveřejněno dne 23. 11. 2018

č. e. – 68/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podrobnosti ke spisu
Vyřízeno k datu 15. 11. 2018
Zveřejněno dne 19. 11. 2018

č. e. – 69/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie nájemní smlouvy mezi MČ Praha 2 a firmou Amrest, s. r. o.
Vyřízeno k datu 21. 11. 2018
Zveřejněno dne 21. 11. 2018

č. e. – 70/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Okolnosti ohledně identity v souvislosti s nařízením Evropské unie č. 910/2014
Vyřízeno k datu 4. 12. 2018
Zveřejněno dne 5. 12. 2018

č. e. – 71/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie nájemní smlouvy
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána e-mailem.
Vyřízeno k datu 5. 12. 2018
Zveřejněno dne 5. 12. 2018

č. e. – 72/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výstavba multifunkčního hřiště v ulici Na Smetance
Pozn.: přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky a prostřednictvím www.uschovna.cz.
Vyřízeno k datu 13. 12. 2018
Zveřejněno dne 13. 12. 2018

č. e. – 73/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Etický kodex zaměstnance a zastupitele
Vyřízeno k datu 7. 12. 2018
Zveřejněno dne 10. 12. 2018

č. e. – 74/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení umístěná na domě u Nuselského mostu
Vyřízeno k datu 19. 12. 2018
Zveřejněno dne 19. 12. 2018

č. e. – 75/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kácení stromů
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána na e-mailovou adresu.
Vyřízeno k datu 19. 12. 2018
Zveřejněno dne 19. 12. 2018

č. e. – 76/2018 Žádost o poskytnurí informace ve věci:
Usnesení rady, zastupitelstva, výborů a komisí týkající se pozemku parc. č. 2256/1 od roku 2013 až 2018
Pozn.: Přílohy byly žadateli zaslány na e-mailovou adresu.
Vyřízeno k datu 2. 1. 2019
Zveřejněno 2. 1. 2019

č. e. – 77/2018 Žádost o poskytnurí informace ve věci:
Poskytnutí kamerového záznamu
Vyřízeno k datu 18. 12. 2018
Zveřejněno 17. 1. 2019

č. e. – 78/2018 Žádost o poskytnutí informací ve věci
Grafická předloha pro vizitky pro zastupitele Pirátů
Vyřízeno k datu 3. 1. 2019
Zveřejněno dne 9. 1. 2019

č. e. – 79/2018 Žádost o poskytnutí informací ve věci
Stav veřejného osvětlení, jeho vývoj a koncept chytrých lamp
Vyřízeno k datu 4. 1. 2019
Zveřejněno dne 9. 1. 2019Chybějící evidenční čísla žádostí jsou žádosti odmítnuté nebo odložené.
Zveřejněno: 06.02.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout