Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2007

Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2007
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. - 1/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
informace o shromáždění podle zakona č. 84/1990 Sb.

Vyřízeno k datu: 31. 1. 2007


Č.j. - 2/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
zápis z jednání a výsledky státního stavebního dohledu

Vyřízeno k datu: 13. 3. 2007


Č.j. - 3/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
stavební povolení

Vyřízeno k datu: 13. 3. 2007


Č.j. - 4/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
rozhodnutí o uzavření smlouvy o výstavbě bytových jednotek

Vyřízeno k datu: 21. 3. 2007

Č.j. - 5/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
záměru pronajmout půdní prostory

Vyřízeno k datu: 21. 3. 2007

Č.j. - 6/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
fotografické a video služby při konání svatebních obřadů

Vyřízeno k datu: 4. 4. 2007


Č.j. - 7/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
energetický audit

Vyřízeno k datu: 20. 4. 2007


Č.j. - 8/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
spolupráce ÚMČ Praha 2 a soukromých bezpečnostních služeb

Vyřízeno k datu: 26. 4. 2007


Č.j. - 9a/2007, 9b/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
podání všech oznámení proti žadateli

  • na základě žádosti byly poskytnuty kopie stížnosti a úředního záznamu Policie ČR

Vyřízeno k datu: 11. 5. 2007

Č.j. - 10/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
stavební povolení

Vyřízeno k datu: 20. 6. 2007


Č.j. - 11/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
plnění usnesení ZMČ Prahy 2 z 2. 6. 2005 a 2. 5. 2006

  • Informace byla vzhledem k jejímu rozsahu poskytnuta nahlédnutím do dokumentace ekonomického odboru ÚMČ Praha 2

Vyřízeno k datu: 25. 6. 2007


Č.j. - 12/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
plnění finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za rok 2006

Vyřízeno k datu: 18. 7. 2007


Č.j. - 13/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
jednostranné zvyšování nájemného

Vyřízeno k datu: 23. 7. 2007


Č.j. - 14/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
potvrzení období, ve kterém vykonával funkci stavebního úřadu odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2

Vyřízeno k datu: 26. 7. 2007


Č.j. - 15/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
nájemní smlouva uzavřena na pronájem nebytových prostorů

  • podání (PDF, 68 kB)
  • odpověď (PDF, 45 kB, jako příloha odpovědi byla přiložena kopie smlouvy o nájmu nebytových prostor)

Vyřízeno k datu: 21. 8. 2007


Č.j. - 16/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
zpráva ČŠI o výsledcích šetření stížnosti v ZŠ Legerova

  • podání (PDF, 59 kB)
  • žádost byla vyřízena při osobní schůzce žadatelky se zástupci ÚMČ Praha 2

Vyřízeno k datu: 17. 8. 2007


Č.j. - 17/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
smlouva o provozování malých vodních děl pro rok 2007 uzavřená MČ Praha 2

  • podání (PDF, 99 kB)
  • odpověď (PDF, 35 kB, jako příloha odpovědi byla přiložena kopie smlouvy o dílo č. 1/2007)

Vyřízeno k datu: 22. 8. 2007


Č.j. - 18/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
privatizace bytového fondu

Vyřízeno k datu: 2. 10. 2007


Č.j. - 19/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
existence pokynu MHMP ke smluvním vztahům MČ Praha 2 ke společnosti Pragoplakát, spol. s r.o.

Vyřízeno k datu: 25. 10. 2007


Č.j. - 20/2007: žádost o poskytnutí informace ve věci:
urgence doporučeného dopisu

Vyřízeno k datu: 3. 12. 2007

Zveřejněno: 21.01.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout