Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2009

Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2009
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. - 1/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
vydaná rozhodnutí - stavby za prosinec 2008

Vyřízeno k datu: 14. 1. 2009


Č.j. - 2/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
seznam investičních plánů na území Prahy 2

 • podání (PDF, 130 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 750 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 23. 1. 2009


Č.j. - 3/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
dopravní obslužnost v ulicích Slavojova a Čiklova

 • podání (PDF, 105 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 82 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 29. 1. 2009


Č.j. - 4/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
dopravní označení u Novoměstské radnice

 • podání (PDF, 103 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 87 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 2. 2. 2009


Č.j. - 5/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
vydaná rozhodnutí za leden - stavby

Vyřízeno k datu: 28. 4. 2009

Č.j. - 6/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
investice MČ Praha 2 do obnovy a údržby majetku - 2006, 2007, 2008

 • podání (PDF, 89 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 72 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 6. 3. 2009


Č.j. - 7/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
projektová dokumentace Trojická 1

 • podání (PDF, 159 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 160 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 10. 3. 2009

Č.j. - 8/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
vydaná rozhodnutí - stavby za únor 2009

Vyřízeno k datu: 28. 4. 2009

Č.j. - 9/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
náklady na výměnu oken a opravu fasády, Trojická 1/386

 • podání (PDF, 659,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 589,2 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument - Smlouva o dílo + výkaz

Vyřízeno k datu: 23. 3. 2009

Č.j. - 10/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
blokové čištění ulic Prahy 2 firmou Komwag

 • podání (PDF, 126,2 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 174,2 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 24. 3. 2009

Č.j. - 11/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
zúžení Legerovy ulice o jeden jízdní pruh

 • podání (PDF, 110,1 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 172,5 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 16. 3. 2009

Č.j. - 12/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
dotazník projektu "Město přátelské seniorům"

 • podání (PDF,  278,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď - vícestránkový dokument (Dotazník pro městské části hlavního města Prahy týkající se podmínek pro aktivní stárnutí obyvatel městské části)

Vyřízeno k datu: 3. 4. 2009

Č.j. - 13/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
příjmy z veřejných prostředků zastupitelů

 • podání (PDF, 266,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • výzva k doplnění (PDF, 426 kB - odkaz vede do nového okna)
 • částečná odpověď (PDF, 426,2 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument (Výňatek ze zápisu zasedání ZMČ Praha 2 a přijaté usnesení) 
 • odmítnutí (PDF, 513,4 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 6. 4. 2009

Č.j. - 14/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
informace z mandátních smluv mezi MČ a správními firmami týkající se Centra sociálních služeb

 •  podání (PDF, 102,7 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 56,8 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 2. 4. 2009

Č.j. - 15/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
kolaudace nebytového prostoru v přízemí domu Na Výtoni 401/7

 •  podání (PDF, 163,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 449,6 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 16. 4. 2009

Č.j. - 16/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
specifikace zakázky - výměna oken a oprava fasády v Trojické 1/386

 •  podání (PDF, 174,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 384,2 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument (projektová dokumentace)

Vyřízeno k datu: 16. 4. 2009

Č.j. - 17/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
kolaudace nebytového prostoru v přízemí domu Na Výtoni 401/7

 •  podání (PDF, 183,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 236,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 25. 5. 2009

Č.j. - 18/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
kácení stromů ve dvoře domu Jugoslávská 599/18

 •  podání (PDF, 261,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 293,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 13. 5. 2009

Č.j. - 19/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
kácení dřevin na  území MČ v letech 2003 - 2008

 •  podání (PDF,  76,4 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 93,5 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 26. 5. 2009

Č.j. - 20/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
náhradní výsadba

 •  podání (PDF, 104,6 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 119,5 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument (tabulky náhradní výsadby dřevin a vzory požadavků na náhradní výsadbu)

Vyřízeno k datu: 4. 6. 2009

Č.j. - 21/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
správa zeleně

 •  podání (PDF, 77,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 117,7 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 29. 5. 2009

Č.j. - 22/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
kolaudace nebytového prostoru v přízemí domu Na Výtoni 401/7

 •  podání (PDF,  230,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 401 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 29. 5. 2009

Č.j. - 23/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
seznam veřejných dětských hřišť na území Prahy 2

 •  podání (PDF, 225,7 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 348,7 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 5. 6. 2009

Č.j. - 24/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Hospodářský výsledek ve vedlejší hospodářské zdaňované činnosti a revizní zpráva z kontroly prováděné MHMP k hospodaření za rok 2008

 •  podání (PDF, 217,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď - žadateli bylo dne 8. 6. 2009 umožněno nahlédnutí do spisu

Vyřízeno k datu: 8. 6. 2009

Č.j. - 25/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie kolaudačních rozhodnutí - Bytové a administrativní centrum Rezidence Riegrovy sady

 •  podání (PDF, 83,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 50,2 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 16. 6. 2009

Č.j. - 26/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Protokol o výsledku provedené veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2, Máchova 14

 •  podání (PDF, 169,6 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 168,5 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument (Protokol č. 09/08 ze dne 30. 3. 2009) 
 • dílčí odmítnutí (PDF, 333,2 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 12. 6. 2009

Č.j. - 27/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zdroje tepelné energie a její dodávka

 •  podání (PDF, 480,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 230,6 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument (Smlouva na správu a provoz zdroje tepelné energie, seznam kotelen a kalk. vzorec ceny tepla)

Vyřízeno k datu: 26. 6. 2009

Č.j. - 28/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rekonstrukce bytového domu Jana Masaryka č.p. 1993

 •  podání (PDF,  89,4 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 92,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 25. 6. 2009


Č.j. - 29/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
pozemky a budovy v katastrálním území Vinohrady, zapsané na listu vlastnictví č. 5981 u Katastrálního úřadu

Vyřízeno k datu: 30. 6. 2009

Č.j. - 30/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Příjmy z nájmu domu Trojická 1 a informace ze znaleckých posudků domu Trojická 7

 •  podání (PDF, 200,6  kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 110,1 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 27. 6. 2009

Č.j. - 31/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány pro rok 2009

 •  podání (PDF, 57 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 68,1 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 28. 7. 2009

Č.j. - 32/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudace bytu v domě čp. 647, Lublaňská 48

 •  podání (PDF, 156,1 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 170,7 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument (kopie kolaudačních plánů a listin) 

Vyřízeno k datu: 31. 7. 2009

Č.j. - 33/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vyhledání ustanovení vyhlášky

 •  podání (PDF, 159,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 137 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 19.8. 2009

Č.j. - 34/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudace prostor v domě Na Zderaze 15/Myslíkova 12 

 •  podání (PDF, 225,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 169,8 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 2. 9. 2009

Č.j. - 35/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Cena při prodeji spoluvlastnických podílů v domech MČ Praha 2 v letech 2004 - 2009  

 •  podání (PDF, 203,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 401,2 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 16. 9. 2009

Č.j. - 36/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Umístění kontejnerů na tříděný odpad - stanoviště Jana Masaryka 46 

 •  podání (PDF, 115 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 167,1 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 17. 9. 2009

Č.j. - 37/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zahrada Ztracenka na Albertově

 •  podání (PDF, 256 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 227,2 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 21. 9. 2009

Č.j. - 38/2009: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet obecních bytů a investice do nich za posledních 5 let

 •  podání (PDF, 192 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 209,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 25. 9. 2009

Č.j. - 39/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Osazení špaletových oken v bytovém domě J. Masaryka 18

 • podání (PDF, 166,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 642,6 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 12. 10. 2009

Č.J. - 40/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Spotřeba a cena tepla v bytových domech ve Václavské ul. v letech 2005 - 2008

 • podání (PDF, 275,4 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 901,8 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 27. 10. 2009

Č.J. - 41/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o konání veřejných dražeb nemovitostí

 • podání (doc, 22,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odložení (PDF, 78,5 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 4.11. 2009

Č.J. - 42/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Mandátní smlouvy mezi MČ Praha 2 a správními firmami

 • podání (PDF, 129,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpovědí je vícestránkový dokument (kopie vzorové mandátní smlouvy, která je přílohou usnesení RMČ č. 511 ze dne 23. 9. 2008)

Vyřízeno k datu: 6. 11. 2009

Č.J. - 43/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Plány na převedení bytového fondu spravoveného MČ Praha 2 či jeho části na nově založenou právnickou osobu

 • podání (PDF, 195,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 87,7 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 11. 11. 2009

Č.J. - 44/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Plánovaná výběrová řízení na investiční stavební akce na rok 2010, popř. 2009

 • podání (PDF, 84,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 210,5 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 19. 11. 2009

Č.J. - 45/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie úplné správy energetického aditu z roku 2006-07 pro domy Jana Masaryka 18 a 20

Vyřízeno k datu: 9. 12. 2009

Č.J. - 46/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o počtu obecních bytů a investichích do jednotlivých bytů za posledních 5 let - dodatečný dotaz

 • podání (PDF, 788,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 557,6 kB - odkaz vede do nového okna) ; přílohou je vícestránkový dokument (sestava s přehledem nákladů na údržbu a opravy bytového domu Trojická 1)

Vyřízeno k datu: 4. 12. 2009 - schůzka, 18. 12. 2009

Č.J. - 47/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudace domu č.p. 2312, Římská 44

 • podání (PDF, 158,7 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 923,4 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 18. 12. 2009

Č.J. - 48/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investice do rekonstrukce bytů Trojická 1

 • podání (PDF, 201,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 219,2 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 11. 1. 2010

Č.J. - 49/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kácení mimolesních dřevin na pozemcích parc. č. 1266 a 1259/1

 • podání (PDF, 117,6 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 425,5 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 4. 1. 2010

Č.J. - 50/2009 žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vydání územních rozhodnutí týkajících se pozemků parc. č. 1266 a 1259/1

 • podání (PDF, 146,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 218,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 11. 1. 2010 

 

 

Zveřejněno: 02.02.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout