Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2010

Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2010
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. - 1/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájemní smlouva k Vinohradskému pavilonu

 • podání (PDF, 102,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 168,4 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument (nájemní smlouva včetně příloh)

Vyřízeno k datu: 25. 1. 2010


Č.j. - 2/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Mandátní smlouva MČ Praha 2 se správní firmou Centra a.s.

 • podání (PDF, 163 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 386,9 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument (mandátní smlouva včetně dodatků)

Vyřízeno k datu: 28. 1. 2010


Č.j. - 3/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Účel koulaudace nebytových prostor v domě č.p. 1526, ul. U Havlíčkových sadů 7

 • podání (PDF, 172,1 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 600,4 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 5.2. 2010


Č.j. - 4/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o propagační kampani "Buď in, zkus to jinak"

 • podání (PDF, 184,2 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 168,2 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 5.2. 2010


Č.j. - 5/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány pro rok 2010 a plánované projekty na rok 2010

 • podání (PDF, 81,6 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 108 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument - Rozpočet MČ Praha 2 na rok 2010 a Plán jmenovitých oprav na rok 2010 ze zdaňované činnosti

Vyřízeno k datu: 17.2. 2010


Č.j. - 6/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o propagační kampani "Buď in, zkus to jinak"

 • podání (PDF, 140,4 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 108,7 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 26.2. 2010


Č.j. - 7/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Upřesnění některých údajů obsažených v Návrhu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2010

 • podání (PDF, 144,6 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 134,8 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 22.2. 2010


Č.j. - 8/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ohledně zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro občana se ZTP/P

 • podání (PDF, 352,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 300,5 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument - formuláře potřebné k vyřízení žádosti o vyhrazené parkovací místo

Vyřízeno k datu: 22.2. 2010


Č.j. - 9/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o veřejných zakázkách, privatizacích nemovitého majetku a výběrových řízeních vyhlašovaných MČ Praha 2

 • podání (PDF, 87,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 130,6 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument - seznam investičních akcí na rok 2010

Vyřízeno k datu: 4.3. 2010


Č.j. - 10/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Aktuální přehled počtu bytů

 • podání (PDF, 197,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 457,5 kB - odkaz vede do nového okna); přílohou je vícestránkový dokument - tabulka s přehledem bytů

Vyřízeno k datu: 29.3. 2010


Č.j. - 11/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zpracování projektové dokumentace na půdní vestavbu

 • podání (PDF, 217 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 224,2 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 25.3. 2010


Č.j. - 12/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Účetní podklady pro správu obecních domů

 • podání (PDF, 708,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 183,4 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 7.4. 2010


Č.j. - 13/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Anonymizovaná kopie sdělení MČ Praha 2, Odb. výstavby, č.j. OV/06/029821/Lb.

 • podání (PDF, 404,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 604,6 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 7.4. 2010


Č.j. - 14/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Účetní podklady pro správu obecních domů

Vyřízeno k datu: 30.4. 2010


Č.j. - 15/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zrušení přechodu pro chodce na Francouzské ul.

 • podání (PDF, 306,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 447,1 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 12.4. 2010


Č.j. - 16/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie posudků na domy Gorazdova 1 a Podskalská 7

 • podání (PDF, 393,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 141,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • stížnost (PDF, 2,4 MB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď - MHMP (pdf, 162,3 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 26.5. 2010


Č.j. - 17/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jazykové vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Praha 2

 • podání (PDF, 206,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 148,6 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 27.4. 2010


Č.j. - 18/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Doklady týkající se výměny oken v domě čp. 1993, Jana Masaryka 18

 • podání (PDF, 198,2 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 7,5 MB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 3.5. 2010


Č.j. - 19/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zůstatky na účtech MČ Praha 2  v uplynulých letech

 • podání (PDF, 187,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 370,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 10.5. 2010


Č.j. - 20/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotaz k rozsahu kontrolní činnosti prováděné v MČ Praha 2

 • podání (PDF, 939,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 2,7 MB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 17.5. 2010


Č.j. - 21/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o zaslání kopie kontrolní zprávy ve správních firmách z roku 2008

 • podání (PDF, 79,7 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 84,8 kB - odkaz vede do nového okna) - přílohou je vícestránkový dokument (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření)

Vyřízeno k datu: 7.6. 2010


Č.j. - 22/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o zaslání kopií posudků na domy Gorazdova 1 a Podskalská 7

Vyřízeno k datu: 28.6. 2010


Č.j. - 23/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Různé dotazy - počet zaměstnanců radnice a mzdové náklady, objem finančních prostředků pro odměny zastupitelů atd.

 • podání (PDF, 134,3 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 411,8 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 15.6. 2010


Č.j. - 24/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamace vyúčtování služeb poskytovaných společně s užíváním bytů v domech Jana Masaryka 18/1993 a 20/1994...

 • podání (PDF, 258,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • žádost o doplnění (PDF, 92,6 kB - odkaz vede do nového okna)
 • doplnění (PDF, 165,2 kB - odkaz vede do nového okna
 • odpověď (PDF, 278,2 kB - odkaz vede do nového okna) - přílohou je vícestránkový dokument (přehledy vyúčtování tepla, faktury...)

Vyřízeno k datu: 22.6. 2010


Č.j. - 25/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty, celková plocha, dluhy na nájemném a počet dlužníků u bytových a nebytových prostor ve správě MČ Praha 2 

 • podání (PDF, 146,7 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 189,3 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 22.7. 2010


Č.j. - 26/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stav bankovních účtů MČ Praha 2 

 • podání (PDF, 139,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 371,1 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 25.6. 2010


Č.j. - 27/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o evidenci psů a placení poplatku ze psů na území MČ Praha 2

 • podání (PDF, 236,7 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 294,6 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 3.8. 2010


Č.j. - 28/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o vybraných investičních akcích MČ Praha 2

 • podání (PDF, 124,4 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 686 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 9.8. 2010


Č.j. - 29/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Obecně závazná vyhláška zavádějící místní poplatek za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení

 • podání (PDF, 129,7 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 146 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 31.8. 2010


Č.j. - 31/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o veřejných plochách, kde je/není povoleno volné pobíhání psů

 • podání (PDF, 48,8 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 101,3 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 21.9. 2010


Č.j. - 32/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o pronájmu části pozemků společnosti MF reklama Praha, s.r.o.

 • podání (PDF, 535 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 130,1 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 24.9. 2010


Č.j. - 33/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se hospodaření s obecními byty

 • podání (PDF, 282,6 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 313,1 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 21.10. 2010


Č.j. - 34/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se hospodaření s obecními byty

 • podání (PDF, 487 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 226 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 21.10. 2010


Č.j. - 35/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se hospodaření s obecními byty

 • podání (PDF, 101,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 709,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 2.11. 2010


Č.j. - 36/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotazníkové formuláře pro obecní domy

 • podání (PDF, 672,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 88,5 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 2.11. 2010


Č.j. - 37/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy o vybudování půdních vestaveb v domech MČ

 • podání (PDF, 115,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 176,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 24.11. 2010


Č.j. - 38/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o doložce k nájemní smlouvě na nebytový prostor

 • podání (PDF, 221,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 87,3 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 24.11. 2010


Č.j. - 39/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o konání referend na území MČ Praha 2

 • podání (PDF, 70,9 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 42 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 25.11. 2010


Č.j. - 40/2010: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o kolaudačním stavu domu čp. 258, Myslíkova 8

 • podání (PDF, 89,4 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 126,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 11.1. 2011

Zveřejněno: 20.01.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout