Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2011

Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2011
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. - 1/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

 • podání (PDF, 85 kB)
 • odpověď (PDF, 247,2 kB); přílohou je vícestránkový dokument (Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek)

Vyřízeno k datu: 12. 1. 2011


Č.j. - 2/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce MČ Praha 2 za rok 2009

 • podání (PDF, 218,6 kB)
 • odpověď (PDF, 99 kB); přílohou je vícestránkový dokument (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce MČ Praha 2 za rok 2009)

Vyřízeno k datu: 10. 1. 2011


Č.j. - 3/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány města/obce pro rok 2011

Vyřízeno k datu: 13. 1. 2011


Č.j. - 4/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební úpravy podkrovních prostor a nájemní smlouvy k bytům tam vzniklým

 • podání (PDF, 811 kB)
 • odpověď (PDF, 207,9 kB); přílohou je několik vícestránkových dokumentů (protokoly a předání stavenišť a vývěsky se záměrem pronájmů)

Vyřízeno k datu: 31. 1. 2011


Č.j. - 5/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu

Vyřízeno k datu: 25. 1. 2011


Č.j. - 6/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o stavu stavebního řízení

Vyřízeno k datu: 21. 1. 2011


Č.j. - 7/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se domu Na Výtoni 7 a jeho nájemníků

Vyřízeno k datu: 28. 1. 2011


Č.j. - 8/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o průběhu stavebního řízení u domu Varšavská 12

Vyřízeno k datu: 31. 1. 2011


Č.j. - 9/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o půdních vestavbách

 • podání (PDF, 108,8 kB)
 • odpověď (PDF, 80 kB); přílohou je vícestránkový dokument (smlouvy o dílo)

Vyřízeno k datu: 14.2. 2011


Č.j. - 10/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o chovu psů na území MČ a souvisejícím odpadu

Vyřízeno k datu: 23.2. 2011


Č.j. - 11/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o službách soukromých bezp. agentur pro ÚMČ

Vyřízeno k datu: 15.2. 2011


Č.j. - 12/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o žádostech o fin. pomoc v mimořádné situaci na sociální komisi

Vyřízeno k datu: 16.2. 2011


Č.j. - 13/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k veř. zakázce na Digitalizace archivu stavebního úřadu

 • podání (PDF, 113 kB)
 • odpověď (PDF, 138,7 kB); přílohou je vícestránkový dokument - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Vyřízeno k datu: 16.2. 2011


Č.j. - 14/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o přestavbě půdních prostor v domě Dittrichova 22/1943

 • podání (PDF, 88,9 kB)
 • odpověď (PDF, 64,6 kB); přílohou je vícestránkový dokument - vývěska o záměru pronájmu, usnesení RMČ, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o otevírání obálek

 

Vyřízeno k datu: 4.3. 2011


Č.j. - 15/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o počtu zaměstnanců ÚMČ a z toho počtu zdravotně znevýhodněných

Vyřízeno k datu: 5.3. 2011


Č.j. - 16/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Korespondence týkající se smlouvy se společností MF Reklama

Vyřízeno k datu: 14.3. 2011


Č.j. - 17/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Administrativní náklady veřejných zakázek

Vyřízeno k datu: 11.3. 2011


Č.j. - 18/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejné zakázky - půdní vestavby, dodávky tepelné energie...

Vyřízeno k datu: 25.3. 2011


Č.j. - 19/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební úpravy podkrovních prostor

Vyřízeno k datu: 29.3. 2011


Č.j. - 20/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení budovy č.p. 509 - Ječná 12

Vyřízeno k datu: 5.5. 2011


Č.j. - 21/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány MČ na rok 2011

Vyřízeno k datu: 15.4. 2011


Č.j. - 22/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie zápisů z jednání mezi úřadem a jinou soukromou osobou

Vyřízeno k datu: 26.4. 2011
Žadatel podal stížnost na postup při vyřizování žádosti, čeká se na vyřízení stížnosti nadřízeným orgánem.


Č.j. - 23/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Způsob informování občanských sdružení o stavebních řízeních

Vyřízeno k datu: 2.5. 2011


Č.j. - 24/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o veřejné zakázce č. 60054034 (ISVZ) - dodávky el. energie

Vyřízeno k datu: 29.4. 2011


Č.j. - 25/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o veřejné zakázce č. 60052313 (ISVZ) - Riegrovy sady

Vyřízeno k datu: 29.4. 2011


Č.j. - 26/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o bytu v domě Lípová 14, Praha 2

Vyřízeno k datu: 10.5. 2011


Č.j. - 27/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o spolupráci MČ s firmou Komwag při úklidu psích exkrementů 

Vyřízeno k datu: 16.5. 2011


Č.j. - 28/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Povolené zábory, parkovací stání pro ID a vyhrazená stání v ul. Wenzigova 

Vyřízeno k datu: 31.5. 2011


Č.j. - 29/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty zastupitelů, voličů a další informace o volbách 2010 

Vyřízeno k datu: 9.6. 2011


Č.j. - 30/2011: vyřazeno z evidence - dotaz byl příslušným odborem řešen dle Správního řádu


Č.j. - 31/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie smlouvy na rekonstrukci ZŠ Botičská 

Vyřízeno k datu: 1.8. 2011


Č.j. - 32, 33/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jmenný seznam zastupitelů, kteří jsou povinnými osobami dle zák. č. 159/2006Sb. 

Vyřízeno k datu: 19.8. 2011


Č.j. - 34/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie smlouvy o nájmu nemovitosti Helénská 4 

 • podání (PDF, 267,9 kB)
 • odpověď  (PDF, 289,4 kB); přílohou je vícestránkový dokument - Smlouva o nájmu

Vyřízeno k datu: 24.8. 2011


Č.j. - 35/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení a povolení památkářů pro reklamní zařízení na parcele č. 4079/1 

Vyřízeno k datu: 5. 9. 2011


Č.j. - 36/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o instalaci madla na schodišti Mikovcova 3 

Vyřízeno k datu: 29. 9. 2011


Č.j. - 37/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Povolení silničního správního úřadu k užití komunikací během akce AUTOMAT 

Vyřízeno k datu: 23. 9. 2011


Č.j. - 38/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájemní smlouva prodejny v domě Vinohradská 21 

Vyřízeno k datu: 20. 10. 2011


Č.j. - 39/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Usnesení ZMČ Praha 2 o prodeji bytů a otázka sociálního bydlení 

Vyřízeno k datu: 24. 10. 2011, 29. 11. 2011


Č.j. - 40/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Aktuální přehled počtu bytů

Vyřízeno k datu: 19. 10. 2011


Č.j. - 41/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Mandátní smlouvy správních firem

Vyřízeno k datu: 20. 10. 2011


Č.j. - 42/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Info, zda bylo zahájeno řízení na zákl. postoupení věco Obv. soudem pro Prahu 1

Vyřízeno k datu: 20. 10. 2011


Č.j. - 43/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Oznámení stavby Varšavská 12 + certifikát autorizovaného inspektora

Vyřízeno k datu: 25. 10. 2011


Č.j. - 44/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Prodej obecních domů a bytů

Vyřízeno k datu: 2. 11. 2011


Č.j. - 45/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stav řízení ve věci opravy domu Londýnská 61

Vyřízeno k datu: 10. 11. 2011


Č.j. - 46/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavba plotu Nad Petruskou 2

Vyřízeno k datu: 3. 11. 2011


Č.j. - 47/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Závazné dokumenty vymezující potřebný obecní majetek

Vyřízeno k datu: 11. 11. 2011


Č.j. - 48/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rekonstrukce bytu v Rubešově 12

Vyřízeno k datu: 22. 11. 2011


Č.j. - 49/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Panel na střeše ÚMČ

Vyřízeno k datu: 22. 11. 2011


Č.j. - 50/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení Vyšehradská 1269/29

Vyřízeno k datu: 1. 12. 2011


Č.j. - 51/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kontrola programového vybavení v ZŠ U Sv. Štěpána

Vyřízeno k datu: 12. 12. 2011


Č.j. - 52/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vánoční prodej kaprů

Vyřízeno k datu: 7. 12. 2011


Č.j. - 53/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudační rozhodnutí - Hotel Tchaikovskij

Vyřízeno k datu: 14. 12. 2011


Č.j. - 54/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Střet zájmů - vedoucí úředníci

Vyřízeno k datu: 20. 12. 2011


Č.j. - 55/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zvukové záznamy ZMČ

Vyřízeno k datu: 3. 1. 2012


Č.j. - 56/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Bytový fond

Vyřízeno k datu: 23. 12. 2011


Č.j. - 57/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení - admin. budovy

Vyřízeno k datu: 10. 1. 2011


Č.j. - 58/2011: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Radniční periodika

Vyřízeno k datu: 5. 1. 2011

Zveřejněno: 13.05.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout