Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2012

Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2012
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Č.j. - 1/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stanoviska a dendrologické posudky na stromy na pozemku parc. č. 1266

 • podání (PDF, 60 kB)
 • žádost byla překvalifikována a vyřízena dle zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Vyřízeno k datu: 11. 1. 2012

 


Č.j. - 2/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány obce na rok 2012

Vyřízeno k datu: 17. 1. 2012

 


Č.j. - 3/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam nebytových prostor Dittrichova 9

Vyřízeno k datu: 20. 1. 2012

 


 

Č.j. - 4/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájemní smlouvy Budečská 26

Vyřízeno k datu: 19. 1. 2012

 


 

Č.j. - 5/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební záměr Jana Masaryka 18

 • podání (PDF, 109 kB)
 • žádost byla překvalifikována a vyřízena dle zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Vyřízeno k datu: 20. 1. 2012

 


 

Č.j. - 6/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úřad a dodržování práv rodičů a dětí

Vyřízeno k datu: 17. 1. 2012

 


 

Č.j. - 7/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podklady k návrhu rozpočtu

Vyřízeno k datu: 27. 1. 2012

 


 

Č.j. - 8/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Bytové a nebytové prostory v domě Španělská 8

 • podání (PDF, 149 kB)
 • odpověď (PDF, 134,8 kB); přílohou je vícestránkový dokument (Smlouva)

Vyřízeno k datu: 14.2. 2012

 


 

Č.j. - 9/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Tajemník ÚMČ a zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Vyřízeno k datu: 14.2. 2012

 


 

Č.j. - 10/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zabijačka na nám. Míru

Vyřízeno k datu: 23.2. 2012

 


 

Č.j. - 11/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pronájem nebytových prostor

Vyřízeno k datu: 2.3. 2012

 


 

Č.j. - 12/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úkony ÚMČ týkající se domu Londýnská 61

Vyřízeno k datu: 9.3. 2012

 


 

Č.j. - 13/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smluvní vztahy týkající se domu Balbínova 6

 • podání (PDF, 67,7 kB)
 • odpověď (PDF, 242,1 kB); přílohou je vícestránkový dokument (seznam nebytových prostor, seznam bytových jednotek, kopie mandátní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí)

Vyřízeno k datu: 19.3. 2012

 


 

Č.j. - 14/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rekonstrukce bytu v domě Praha 2

Vyřízeno k datu: 15.3. 2012

 


 

Č.j. - 15/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Řešení přestupku

Vyřízeno k datu: 14.3. 2012

 


 

Č.j. - 16/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejná zakázka na dodávky el. energie

Vyřízeno k datu: 15.3. 2012

 


 

Č.j. - 17/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vybírání parkovného - podnikání dle živnostenského zák.

Vyřízeno k datu: 21.3. 2012

 


 

Č.j. - 18/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smluvní vztahy týkající se domu Balbínova 6

 • podání (PDF, 66,4 kB)
 • odpověď (PDF, 242,1 kB); přílohou je vícestránkový dokument (seznam nebytových prostor, seznam bytových jednotek, kopie mandátní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí)

Vyřízeno k datu: 19.3. 2012

 


 

Č.j. - 19/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úřad a elektronické aukce

Vyřízeno k datu: 23.3. 2012

 


 

Č.j. - 20/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Info odb. výstavby o parcele č. 2148

Vyřízeno k datu: 28.3. 2012

 


 

Č.j. - 21/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební úpravy Pod Karlovem 4

Vyřízeno k datu: 6.4. 2012

 


 

Č.j. - 22/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stížnost na vyřizování žádosti - dům Londýnská 61

Vyřízeno k datu: 26.3. 2012

 


 

Č.j. - 23/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány obce

Vyřízeno k datu: 10.4. 2012

 


 

Č.j. - 24/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Parkování na Praze 2

Vyřízeno k datu: 16.4. 2012

 


 

Č.j. - 25/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy se společností Komwag, a.s.

Vyřízeno k datu: 23.5. 2012

 


 

Č.j. - 26/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Finanční podpora pro basketbal

Vyřízeno k datu: 7.5. 2012

 


 

Č.j. - 27/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zastávka tramvaje 22 - Karlovo nám.

Vyřízeno k datu: 10.5. 2012

 


 

Č.j. - 28/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o řešení přestupku

Vyřízeno k datu: 1.6. 2012

 


 

Č.j. - 29/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o řešení přestupku

Vyřízeno k datu: 1.6. 2012

 


 

Č.j. - 30/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení - Varšavská 38

Vyřízeno k datu: 28.5. 2012

 


 

Č.j. - 31/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Otázky položené na osobu tazatelky

Vyřízeno k datu: 6.6. 2012

 


 

Č.j. - 32/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Protokol z veřejného jednání

Vyřízeno k datu: 6.6. 2012

 


 

Č.j. - 33/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úklid Malé Štěpánské

Vyřízeno k datu: 20.6. 2012

 


 

Č.j. - 34/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Konkurz ZŠ Jana Masaryka

Vyřízeno k datu: 27.6. 2012

 


 

Č.j. - 35/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stav a průběh stav. řízení "Laboratoře PřFUK"

Vyřízeno k datu: 30.7. 2012

 


 

Č.j. - 36/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využití komunálních odpadů

Vyřízeno k datu: 3.8. 2012

 


 

Č.j. - 37/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Prodej bytového domu Gorazdova 1

 • podání (PDF, 243 kB)
 • odpověď (PDF, 161,9 kB); přílohou je vícestránkový dokument - usnesení ZMČ, důvodová zpráva, posudek 

Vyřízeno k datu: 23.8. 2012

 


 

Č.j. - 38/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přestupkové řízení se stavebníkem

Vyřízeno k datu: 16.8. 2012

 


 

Č.j. - 39/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Prodej bytového domu Gorazdova 1

 • podání (PDF, 254,8 kB)
 • odpověď (PDF, 321,9 kB); přílohou je vícestránkový dokument - důvodové zprávy

Vyřízeno k datu: 6.9. 2012

 


 

Č.j. - 40/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Prodej bytového domu Gorazdova 1

Vyřízeno k datu: 27.9. 2012

 


 

Č.j. - 41/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Protokoly o řízení na žádost účastníka

Vyřízeno k datu: 18.9. 2012

 


 

Č.j. - 42/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam prostranství se zákazem venčení psů a požívání alkoholu

Vyřízeno k datu: 19.9. 2012

 


 

Č.j. - 43/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Privatizace domu Na Slupi 12

Vyřízeno k datu: 24.9. 2012

 


 

Č.j. - 44/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zveřejňování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřízeno k datu: 10.10. 2012

 


 

Č.j. - 45/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Převěsy nad ulicí Legerova

Vyřízeno k datu: 15.10. 2012

 


 

Č.j. - 46/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Znalecký posudek - náklady na teplo a vodu J. Masaryka 18-20

 • podání(PDF,145,8 kB)
 • odpověď (PDF, 108,1 kB); přílohou je vícestránkový dokument - Znalecký posudek

Vyřízeno k datu: 17.10. 2012

 


 

Č.j. - 47/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Velká podzimní cyklojízda - povolení akce

Vyřízeno k datu: 11.10. 2012

 


 

Č.j. - 48/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výstavba a nástavba v Lublaňské 26

Vyřízeno k datu: 15.10. 2012

 


 

Č.j. - 49/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vydaná nařízení dle §125 odst. 3 Stavebního zákona

Vyřízeno k datu: 31.10. 2012

 


 

Č.j. - 50/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Prodej bytového domu Rubešova 6

Vyřízeno k datu: 18.10. 2012

 


 

Č.j. - 51/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Spolupráce ÚMČ se společností Komwag, a.s.

 • podání(PDF, 232,1 kB)
 • odpověď (PDF, 528,4 kB); přílohou je vícestránkový dokument - kopie smluv a účetních dokladů

Vyřízeno k datu: 29.10. 2012

 


 

Č.j. - 52/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jana Masaryka 18 - cenová kalkulace za 1GJ

Vyřízeno k datu: 26.10. 2012

 


 

Č.j. - 53/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Platby společnosti Komwag v letech 2007 - 2008

 • podání(PDF, 110,7 kB)
 • odpověď (PDF, 169,4 kB); přílohou je vícestránkový dokument (přehled plateb)

Vyřízeno k datu: 14.11. 2012

 


 

Č.j. - 54/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jana Masaryka 18 - cenová kalkulace - doplnění

Vyřízeno k datu: 14.11. 2012

 


 

Č.j. - 55/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kácení dřevin - poptávkové řízení

 • podání(PDF, 110,7 kB)
 • odpověď (PDF, 147,3 kB); přílohou je vícestránkový dokument (poptávková řízení na kácení 8 ks stromů v Riegrových sadech)

Vyřízeno k datu: 19.11. 2012

  

Č.j. - 56/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výsadba solitér v Havlíčkových sadech

 • podání(PDF, 289,6 kB)
 • odpověď (PDF, 196,8 kB); přílohou je vícestránkový dokument (technická zpráva a seznam rostlin)

Vyřízeno k datu: 23.11. 2012 

 


 

Č.j. - 57/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Farmářské trhy Tylák

Vyřízeno k datu: 5. 3. 2013

 


 

Č.j. - 58/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kontroly penetrace povrchů - kompletní seznam domů

Vyřízeno k datu: 29.11. 2012

 


 

Č.j. - 59/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o orgánu územní samosprávy

Vyřízeno k datu: 6.12. 2012

 


 

Č.j. - 60/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jana Masaryka 18 - celková kalkulace - 2. doplnění

Vyřízeno k datu: 5.12. 2012

 


 

Č.j. - 61/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jana Masaryka 18 - celková kalkulace - 3. doplnění

 • podání(PDF, 127,4 kB)
 • odpověď (PDF, 168,6 kB); přílohou je vícestránkový dokument (Znalecký posudek a objednávka s fakturou)

Vyřízeno k datu: 12.12. 2012

 


 

Č.j. - 62/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
OSPOD a práva dítěte

Vyřízeno k datu: 21.12. 2012

 


 

Č.j. - 63/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odměny ředitelů MŠ

Vyřízeno k datu: 3.1. 2013

 


 

Č.j. - 64/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náležitosti revizních zpráv a kontrol elektroinstalace

Vyřízeno k datu: 2.1. 2013

 


 

Č.j. - 65/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí a výzvy OV ÚMČ Praha 2 vůči společnosti Dog Star, s.r.o.

Vyřízeno k datu: 27.2. 2013

 


 

Č.j. - 66/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o přestupku

Vyřízeno k datu: 28.2. 2013

Zveřejněno: 13.03.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout