Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2013

Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2013
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Č.j. - 1/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o akciových společnostech založených MČ Praha 2

Vyřízeno k datu: 28. 1. 2013


Č.j. - 2/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejná zakázka na zajištění tepla a teplé vody, pravidla pro určování ceny pronájmu nemovitostí

Vyřízeno k datu: 30. 1. 2013


Č.j. - 3/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení či kolaudační rozhodnutí k nemovitosti

Vyřízeno k datu: 25. 1. 2013


Č.j. - 4/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí Odboru výstavby o společnosti DogStar s.r.o.

Vyřízeno k datu: 27. 2. 2013


Č.j. - 5/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úklid veřejných prostranství

Vyřízeno k datu: 6. 2. 2013


Č.j. - 6/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány obce

Vyřízeno k datu: 24. 1. 2013


Č.j. - 7/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o objektu Jana Masaryka 2559

Vyřízeno k datu: 28. 1. 2013


Č.j. - 8/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náklady na projekt Čistá 2

Vyřízeno k datu: 13. 2. 2013


Č.j. - 9/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Posudky a dodatky ke smlouvě s PM Partners

Vyřízeno k datu: 20. 2. 2013


Č.j. - 10/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dodávky tepla

Vyřízeno k datu: 15. 2. 2013


Č.j. - 11/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dodatky ke smlouvě J. Masaryka 18

Vyřízeno k datu: 26. 2. 2013


Č.j. - 12/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
ŽÁDOST VZATA ZPĚT

Vyřízeno k datu: 7. 3. 2013


Č.j. - 13/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Prodej bytů - výběrové řízení na znalce

Vyřízeno k datu: 5. 3. 2013


Č.j. - 14/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zveřejnění výroční zprávy dle zák. č. 106/1999 Sb

Vyřízeno k datu: 7. 3. 2013


Č.j. - 15/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Účetní výkazy 2009 - 2012

Vyřízeno k datu: 12. 3. 2013


Č.j. - 16/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Videoloterijní terminály

Vyřízeno k datu: 13. 3. 2013


Č.j. - 17/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žaloba - spol. DogStar

Vyřízeno k datu: 11. 3. 2013


Č.j. - 18/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pohledávky - spol. DogStar

Vyřízeno k datu: 22. 3. 2013


Č.j. - 19/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Znalecké posudky - prodej domu Gorazdova 1

Vyřízeno k datu: 20. 3. 2013


Č.j. - 20/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Cirkus - povolení

Vyřízeno k datu: 19. 3. 2013


Č.j. - 21/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány obce

Vyřízeno k datu: 28. 3. 2013


Č.j. - 22/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Exekuční rozhodnutí

Vyřízeno k datu: 8. 4. 2013


Č.j. - 23/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Způsob vytápění Koubkova 14/520

Vyřízeno k datu: 29. 3. 2013


Č.j. - 24/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Znalecké posudky

Vyřízeno k datu: 8. 4. 2013


Č.j. - 25/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Videoloterijní terminály

Vyřízeno k datu: 22. 4. 2013


Č.j. - 26/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Záznamy ZMČ, granty, platy zastupitelů...

Vyřízeno k datu: 16. 4. 2013


Č.j. - 27/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejné zakázky - teplo

Vyřízeno k datu: 17. 4. 2013


Č.j. - 28/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Advokáti spolupracující s radnicí

Vyřízeno k datu: 24. 4. 2013


Č.j. - 29/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zeleň, soc. oblast, bezpečnost, doprava...

Vyřízeno k datu: 23. 4. 2013


Č.j. - 30/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Sloupky Bělehradská

Vyřízeno k datu: 18. 4. 2013


Č.j. - 31/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stanice měření emisí

Vyřízeno k datu: 18. 4. 2013


Č.j. - 32/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pronájem náplavky - Lodě na vodě

Vyřízeno k datu: 25. 4. 2013


Č.j. - 33/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pronájem náplavky - Lodě na vodě

Vyřízeno k datu: 25. 4. 2013


Č.j. - 34/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výčet akcí od r. 2008 s plochou nad 20 m2

Vyřízeno k datu: 26. 4. 2013


Č.j. - 35/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Plnění smlouvy - náplavka

Vyřízeno k datu: 25. 4. 2013


Č.j. - 36/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pojistné smlouvy

 • podání (PDF, 264 kB)
 • odpověď (PDF, 997,5 kB); přílohou je vícestránkový dokument - pojistné smlouvy

Vyřízeno k datu: 25. 4. 2013


Č.j. - 37/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Hlasování RMČ - Lodě na vodě

Vyřízeno k datu: 25. 4. 2013


Č.j. - 38/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Advokátní kanceláře

Vyřízeno k datu: 6. 5. 2013


Č.j. - 39/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Lodě na vodě - místní poplatek

Vyřízeno k datu: 9. 5. 2013


Č.j. - 40/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudace - Čajovna Kateřinská

Vyřízeno k datu: 3. 5. 2013


Č.j. - 41/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přerušení dodávky vody

Vyřízeno k datu: 16. 5. 2013


Č.j. - 42/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Připomínky k územnímu plánu

Vyřízeno k datu: 14. 5. 2013


Č.j. - 43/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy MČ 2013

 • podání (PDF, 155,7 kB)
 • odpověď (PDF, 327,4 kB); přílohou je vícestránkový dokument (smlouvy a dodatky)

Vyřízeno k datu: 27. 5. 2013


Č.j. - 44/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podklady pro usnesení ZMČ Praha 2

 • podání (PDF, 497,3 kB)
 • odpověď (DOCX, 59 kB); přílohou je vícestránkový dokument (smlouvy a dodatky)

Vyřízeno k datu: 28. 5. 2013


Č.j. - 45/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náhrady členů zastupitelstva

Vyřízeno k datu: 19. 6. 2013


Č.j. - 46/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Čajovna Kateřinská 2 - kolaudace 

Vyřízeno k datu: 24. 5. 2013


Č.j. - 47/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Volební komise - svědkové

Vyřízeno k datu: 12. 6. 2013
Vyřízeno nadřízeným orgánem k datu: 7. 8. 2013


Č.j. - 48/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podklady pro vyůčtování služeb

 • podání (PDF, 91,5 kB)
 • odpověď (PDF, 1,8 MB); přílohou je vícestránkový dokument (faktury) 

Vyřízeno k datu: 25. 6. 2013


Č.j. - 49/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Neveřejné přílohy usnesení RMČ č. 436

 • podání (PDF, 333,3 kB)
 • odpověď (PDF, 1,2 MB); přílohou je vícestránkový dokument

Vyřízeno k datu: 1. 7. 2013


Č.j. - 50/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Probíhající řízení BD Šubertova 6

Vyřízeno k datu: 2. 7. 2013


Č.j. - 51/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Ceny za externí stanoviska

Vyřízeno k datu: 16. 7. 2013


Č.j. - 52/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení - Sarajevská 4

Vyřízeno k datu: 17. 7. 2013


Č.j. - 53/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nahlédnutí do spisu - přechod nájmu

Vyřízeno k datu: 15. 7. 2013


Č.j. - 54/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Neveřejné přílohy usnesení RMČ č. 436 - II.

Vyřízeno k datu: 21. 8. 2013


Č.j. - 55/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Posudky ÚSP AV ČR a MV

Vyřízeno k datu: 22. 8. 2013


Č.j. - 56/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úřad jako zástupce nezletilého dítěte

Vyřízeno k datu: 26. 7. 2013


Č.j. - 57/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejná zakázka Vinobraní na Grébovce

Vyřízeno k datu: 9. 8. 2013


Č.j. - 58/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie odvolání v opatrovnických věcech

Vyřízeno k datu: 27. 9. 2013


Č.j. - 59/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o předzahrádce

Vyřízeno k datu: 19. 8. 2013


Č.j. - 60/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Soukromé bezpečnostní služby

Vyřízeno k datu: 5. 9. 2013


Č.j. - 61/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Opatrovnické soudní řízení

Vyřízeno k datu: 6. 9. 2013


Č.j. - 62/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o předzahrádce

Vyřízeno k datu: 2. 9. 2013


Č.j. - 63/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o předzahrádce

Vyřízeno k datu: 16. 9. 2013


Č.j. - 64/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Plochy pro výlep volebních plakátů

Vyřízeno k datu: 5. 9. 2013


Č.j. - 65/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Opravy, rekonstrukce ul. Apolinářská, Viničná, Na Slupi, Ke Karlovu

Vyřízeno k datu: 8. 10. 2013


Č.j. - 66/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace k objektu na parcele 1186/1

Vyřízeno k datu: 21.10. 2013


Č.j. - 67/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy na právní služby

Vyřízeno k datu: 11.11. 2013


Č.j. - 68/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náhrady výdělku členů ZMČ

Vyřízeno k datu: 19.11. 2013


Č.j. - 69/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Potvrzení odstranění stavby garáží

 • podání (PDF, 160,2 kB)
 • odpověď (PDF, 971,5 kB); přílohou je vícestránkový dokument - výpisy z katastru, geometrické plány...

Vyřízeno k datu: 26.11. 2013


Č.j. - 70/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební dokumentace Italská 26

Vyřízeno k datu: 4.12. 2013


Č.j. - 71/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Doba platnosti územního rozhodnutí

Vyřízeno k datu: 9.12. 2013


Č.j. - 72/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Opatrovnická soudní řízení 2011

Vyřízeno k datu: 19.12. 2013


Č.j. - 73/2013: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány obce

Vyřízeno k datu: 7.1. 2014

Zveřejněno: 28.01.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout