Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2014

Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2014
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Č.j. - 1/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přestupková řízení 2012-13

Vyřízeno k datu: 15. 1. 2014


Č.j. - 2/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudace J. Masaryka 56

Vyřízeno k datu: 16. 1. 2014


Č.j. - 3/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vyšehrad - stavební úpravy opevnění

Vyřízeno k datu: 20. 1. 2014


Č.j. - 4/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stav rušení heren

Vyřízeno k datu: 28. 1. 2014


Č.j. - 5/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přestupkové řízení

Vyřízeno k datu: 27. 1. 2014


Č.j. - 6/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozpočet 2014 - Investiční výdaje

Vyřízeno k datu: 22. 1. 2014


Č.j. - 7/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vydávání rodných listů pro děti narozené mimo ZZ

Vyřízeno k datu: 3. 2. 2014
Č.j. - 8/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Platnost stavebního povolení

Vyřízeno k datu: 13. 2. 2014


Č.j. - 9/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Hřiště na Výtoni

Vyřízeno k datu: 20. 2. 2014


Č.j. - 10/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o rozpočtu 2010-13

Vyřízeno k datu: 5. 3. 2014

 

Č.j. - 11/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Povolení - klimatizační jednotky

Vyřízeno k datu: 27. 2. 2014


Č.j. - 12/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rekonstrukce Vyšehradu

Vyřízeno k datu: 26. 2. 2014


Č.j. - 13/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební dokumentace

Vyřízeno k datu: 5. 2. 2014


Č.j. - 14/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Roční nájemné - nebytové prostory

Vyřízeno k datu: 6. 3. 2014


Č.j. - 15/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájemné za pozemky

Vyřízeno k datu: 5. 3. 2014


Č.j. - 16/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaměstnanci úřadu

Vyřízeno k datu: 12. 3. 2014


Č.j. - 17/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Usnesení o přerušení řízení

Vyřízeno k datu: 13. 3. 2014


Č.j. - 18/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Financování rekonstrukce hřiště Na Výtoni

Vyřízeno k datu: 17. 3. 2014


Č.j. - 19/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zábor v ulici Na Slupi

Vyřízeno k datu: 9. 4. 2014


Č.j. - 20/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejná zakázka Poskytování právních služeb

Vyřízeno k datu: 22. 4. 2014


Č.j. - 21/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pravomocně udělené pokuty - stavební zákon

Vyřízeno k datu: 18. 4. 2014


Č.j. - 22/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotace na opravy činžovního domu

Vyřízeno k datu: 13. 5. 2014


Č.j. - 23/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány obce

Vyřízeno k datu: 5. 5. 2014


Č.j. - 24/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy se společností Komwag

Vyřízeno k datu: 5. 5. 2014​Č.j. - 25/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Usnesení ZMČ - náhrada škody

Vyřízeno k datu: 19. 5. 2014​


 
Č.j. - 26/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Smlouvy o provozování vánočních a velikonočních trhů

 • podání (PDF, 163 kB)
 • odpověď (PDF, 151 kB); přílohou je vícestránkový dokument - smlouvy a dodatky

Vyřízeno k datu: 28. 5. 2014​Č.j. - 27/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Trvalé bydliště osoby

Vyřízeno k datu: 5. 6. 2014


 Č.j. - 28/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Projektová dokumentace podzemních garáží

Vyřízeno k datu: 5. 6. 2014


  Č.j. - 29/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Přechody Karlovo náměstí

Vyřízeno k datu: 26. 6. 2014


 Č.j. - 30/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Právní služby

Vyřízeno k datu: 4. 7. 2014


 Č.j. - 31/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Opatrovnická soudní řízení

Vyřízeno k datu: 2. 7. 2014


  Č.j. - 32/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Zpráva o výsledku místního šetření

Vyřízeno k datu: 9. 7. 2014


  Č.j. - 33/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Kolaudace Kateřinská 10

Vyřízeno k datu: 7. 7. 2014


​ Č.j. - 34/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Kolaudace stavba - pozemek parc. č. 1883

Vyřízeno k datu: 24. 7. 2014


Č.j. - 35/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Kolaudace Kateřinská 10

Vyřízeno k datu: 16. 7. 2014


Č.j. - 36/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Výdaje na opravy a úklid chodníků

Vyřízeno k datu: 24. 7. 2014


Č.j. - 37/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Veřejné zakázky

Vyřízeno k datu: 6. 8. 2014


Č.j. - 38/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Čerpání z fondů EU

Vyřízeno k datu: 6. 8. 2014


Č.j. - 39/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Pokuty udělené stavebním úřadem

Vyřízeno k datu: 21. 8. 2014


Č.j. - 40/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Dokumenty o zakázce Restaurování sochy Neptuna

Vyřízeno k datu: 25. 8. 2014


Č.j. - 41/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Smlouva se Sociologickým ústavem

 • podání (PDF, 891 kB)
 • odpověď (PDF, 418 kB); přílohou je vícestránkový dokument (smlouvy o dílo, usnesení RMČ, důvodová zpráva)

Vyřízeno k datu: 29. 8. 2014


Č.j. - 42/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Organizování vánočních, velikonočních a farmářských trhů a obdobných akcí

Vyřízeno k datu: 22. 8. 2014Č.j. - 43/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Vymáhání pokut

Vyřízeno k datu: 8. 9. 2014


 Č.j. - 44/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Opatrovnictví

Vyřízeno k datu: 9. 9. 2014


  Č.j. - 45/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Zakázky na právní služby

Vyřízeno k datu: 16. 9. 2014


 Č.j. - 46/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Pronájem pozemku Riegrovy sady

Vyřízeno k datu: 9. 9. 2014


  Č.j. - 47/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Vymáhání pokut - doplnění

Vyřízeno k datu: 17. 9. 2014


 
Č.j. - 48/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Pokuta UOHS

Vyřízeno k datu: 17. 9. 2014Č.j. - 49/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Stav kolaudace Chopinova 6

Vyřízeno k datu: 25. 9. 2014


Č.j. - 50/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Kontroly nakládání s odpadem

Vyřízeno k datu: 3. 10. 2014


Č.j. - 51/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Kontroly OVK při sčítání hlasů

Vyřízeno k datu: 8. 10. 2014


Č.j. - 52/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Smlouva na provozování farmářských trhů

 • podání (PDF, 253 kB)
 • odpověď (PDF, 335 kB); přílohou je vícestránkový dokument - smlouva včetně dodatků

Vyřízeno k datu: 8. 10. 2014


Č.j. - 53/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Účastníci stavebního řízení

Vyřízeno k datu: 9. 10. 2014Č.j. - 54/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Smlouva na provozování farmářských trhů

 • podání (PDF, 179 kB)
 • odpověď (PDF, 1,26 kB); přílohou je vícestránkový dokument - smlouva včetně dodatků

Vyřízeno k datu: 9. 10. 2014


Č.j. - 55/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Kontrolní prohlídka

Vyřízeno k datu: 14. 10. 2014


Č.j. - 56/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Zábor Francouzská 19

Vyřízeno k datu: 30. 9. 2014Č.j. - 57/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Žaloba na bývalého starostu

Vyřízeno k datu: 17. 10. 2014


Č.j. - 58/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Veřejná zakázka - Odstraňování grafitti

 • podání (PDF, 225 kB)
 • odpověď(PDF, 110 kB); přílohou je vícestránkový dokument - Rámcová smlouva

Vyřízeno k datu: 17. 10. 2014


Č.j. - 59/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Veřejná zakázka - Revitalizace Havl. sadů

 • podání (PDF, 167 kB)
 • odpověď (PDF, 93 kB); přílohou je vícestránkový dokument - Smlouva o dílo

Vyřízeno k datu: 17. 10. 2014


Č.j. - 60/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Složení ZMČ P2 od r. 1990

 • podání (PDF, 22,2 kB)
 • odpověď(PDF, 505 kB); přílohou je vícestránkový dokument - Seznamy členů zastupitelstva

Vyřízeno k datu: 24. 10. 2014


Č.j. - 61/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Farmářské trhy Tylák

Vyřízeno k datu: 7. 11. 2014


Č.j. - 62/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Revitalizace Havlíčkových sadů

 • podání (PDF, 356 kB)
 • odpověď (PDF, 776 kB); přílohou je vícestránkový dokument - Revitalizace Havlíčkových sadů

Vyřízeno k datu: 10. 11. 2014


Č.j. - 63/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Volby - ulice bez registrovaných voličů

Vyřízeno k datu: 7. 11. 2014


Č.j. - 64/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Výsledek kontrolní prohlídky

Vyřízeno k datu: 5. 11. 2014


Č.j. - 65/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Doklady - rekonstrukce Vratislavova 22/20

Vyřízeno k datu: 5. 11. 2014


Č.j. - 66/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Veřejná zakázka Vratislavova 22/20

Vyřízeno k datu: 2. 12. 2014


Č.j. - 67/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Farmářské trhy Tylák

Vyřízeno k datu: 5. 12. 2014


Č.j. - 68/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Opatrovnické řízení

Vyřízeno k datu: 17. 12. 2014


Č.j. - 69/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Akce konané na Náplavce

Vyřízeno k datu: 8. 12. 2014


Č.j. - 70/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Nájemné - ulice Na Slupi

Vyřízeno k datu: 12. 12. 2014


Č.j. - 71/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Pohledávka a její uhrazení

Vyřízeno k datu: 22. 12. 2014


Č.j. - 72/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Zastupitelský mandát Mgr. Michala Uhla

Vyřízeno k datu: 5. 1. 2015


Č.j. - 72/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Stavební akce Vratislavova 20/22

Vyřízeno k datu: 14. 1. 2015


Zveřejněno: 06.02.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout