Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2015

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 2 V ROCE 2015
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů


Č.j. - 1/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
PC technika pro volby - náklady

Vyřízeno k datu: 20. 1. 2015


Č.j. - 2/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investice pro rok 2015

Vyřízeno k datu: 26. 1. 2015


Č.j. - 3/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přehled prodaných nemovitostí od roku 2006

Vyřízeno k datu: 26. 1. 2015


 Č.j. - 4/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kulturní akce, zábory

Vyřízeno k datu: 28. 1. 2015


 Č.j. - 5/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nově narozené děti, mateřské školy

Vyřízeno k datu: 28. 1. 2015

 


Č.j. - 6/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam obsazených a volných nebytových prostor


Č.j. - 7/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Učiněných kroků úřadu k vymáhání zaplacení neuhrazených pokut

Vyřízeno k datu: 26. 3. 2015


Č.j. - 8/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání investičních plánů  města pro rok 2015, které budou financovány z rozpočtu města

Vyřízeno k datu: 30. 3. 2015


Č.j. - 9/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopie hydrogeologické mapy pro bytový dům Na Folimance

Vyřízeno k datu: 8. 4. 2015


Č.j. - 10/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o zaslání informací týkajících se životního prostředí

Vyřízeno k datu: 9. 4. 2015


Č.j. - 11/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí kopie všech platných smluv s firmou euroAWK

Vyřízeno k datu: 14. 4. 2015


Č.j. - 12/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o zaslání smluv s firmou TSE s.r.o. a euro AWK s.r.o.

Vyřízeno k datu: 20. 4. 2015


Č.j. - 13/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Vyřízeno k datu: 28. 4. 2015


Č.j. - 14/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí sdělení termínů blokového čištění

Vyřízeno k datu: 28. 4. 2015


Č.j. - 15/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o sdělení jmen lidí, kteří rozhodli o postupu při postihování účastníků oslav pádu kom. režimu

Vyřízeno k datu: 29. 4. 2015


Č.j. - 16/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o zaslání rozhodnutí o doložení věci při postupu demonstrantů

Vyřízeno k datu: 29. 4. 2015


Č.j. - 17/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informace o soudním řízení na bývalého starostu Prahy 2

Vyřízeno k datu: 30. 4. 2015


Č.j. - 18/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informace o provedení a financování údržby a úklidu

Vyřízeno k datu: 13.5. 2015


Č.j. - 19/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:

žádost o poskytnutí informace k reklamním zařízením

Vyřízeno k datu: 14.5. 2015​


Č.j. - 20/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:

žádost o poskytnutí informace o hmotné pomoci městkou částí Prahy 2

Vyřízeno k datu: 20.5. 2015


Č.j. - 21/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informace o počtu rozhodnutí ke zrušení hracích automatů

Vyřízeno k datu: 26.5. 2015


​Č.j. - 22/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informace o zastupování dětí MČ Prahou 2 v soudním řízení

Vyřízeno k datu: 29.5. 2015


​Č.j. - 23/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informace z průběhu řízení

Vyřízeno k datu: 8.6. 2015


​Č.j. - 24/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informace o celkové výši vybraných místních poplatků za vstupné

Vyřízeno k datu: 10.6. 2015


​Č.j. - 25/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu

Vyřízeno k datu: 10.6. 2015


​Č.j. - 26/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o vyřešení a oznámení stavu

Vyřízeno k datu: 17.6. 2015


​Č.j. - 27/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o vyřešení stížnosti

Vyřízeno k datu: 1.7. 2015


​Č.j. - 28/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků

Vyřízeno k datu: 1.7. 2015


​Č.j. - 29/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informacetýkající se zadávání veřejných zakázek

Vyřízeno k datu: 30.7. 2015


​Č.j. - 30/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí nového rozhodnutí ve věci házení vajec na prezidenta

Vyřízeno k datu: 31.7. 2015


​Č.j. - 31/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí seznamu parkovišť a seznamu všech právnických osob vykonávajících provoz parkovišť

Vyřízeno k datu: 6.8. 2015


​Č.j. - 32/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí veškerých informací týkajících se plánů na stavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Bělehradskou ulici

Vyřízeno k datu: 10.8. 2015


​Č.j. - 33/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informací o sdělení výše holého nájmu za 1 m2 bytové plochy

Vyřízeno k datu: 19.8. 2015


Č.j. - 34/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informací
o uložení trestu zákazu pobytu

Vyřízeno k datu: 31. 8. 2015


Č.j. - 35/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informací
o stavebních úpravách nebytových prostor v ulici Italská 24

Vyřízeno k datu: 3. 9. 2015


Č.j. - 36/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informací
o zastupování nezletilých dětí v opatrovnickém soudním řízení

Vyřízeno k datu: 11. 9. 2015


Č.j. - 37/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí informací
o umístění světelného signálu na křižovatce ulic Francouzská a Budečská

Vyřízeno k datu: 14. 9. 2015


Č.j. - 38/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o poskytnutí kopií dokumentů, týkajících se prostor provozovny technobaru Shambala, Vratislavova 57/1

Vyřízeno k datu: 10. 9. 2015


Č.j. - 39/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o zpřístupnění dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Vyřízeno k datu: 25. 9. 2015


Č.j. - 40/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o poskytnutí informace k zastupování  nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení

Vyřízeno k datu: 29. 9. 2015


Č.j. - 41/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o poskytnutí informace o stavebních úpravách objektu v ul.  Italská 24

Vyřízeno k datu: 1. 10. 2015


Č.j. - 42/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o poskytnutí informace - sdělení termínů blokového čištění v ul. Jugoslávská a Londýnská

Vyřízeno k datu: 30. 9. 2015


Č.j. - 43/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o poskytnutí informací o výdajích, které zaplatila MČ Praha 2 za právní služby v letech 2005 – 2014

Vyřízeno k datu: 7. 10. 2015


Č.j. - 44/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o poskytnutí informací, týkajících se kulturní akce Hudební léto v parcích Prahy 2

Vyřízeno k datu: 5. 10. 2015


Č.j. - 45/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o poskytnutí informací ohledně finančních nákladů v oblasti informatiky

Vyřízeno k datu: 19. 10. 2015


Č.j. - 46/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o poskytnutí kopií dokumentů týkající se objektu Vratislavova 57/1, Praha 2

Vyřízeno k datu: 21. 10. 2015


Č.j. - 47/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost
o poskytnutí informací o přípravě a realizaci investičních projektů v rámci Úřadu Prahy 2

Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta formou vyplnění výše uvedeného dotazníku dne 23. 10. 2015.


Č.j. - 48/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
podání podnětu k prošetření či stížnosti na Úřad městské části Praha 2

Vyřízeno k datu: 27. 10. 2015


Č.j. - 49/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost k nahlédnutí do dokumentů k zakázce malého rozsahu

Vyřízeno k datu: 29. 10. 2015


Č.j. - 50/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o seznam akcí a pořádajících organizací, které byly pořádány na Rašínově nábřeží

Vyřízeno k datu: 5. 11. 2015


Č.j. - 51/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí o umístění stavby

Vyřízeno k datu: 5. 11. 2015


Č.j. - 52/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
využívání soukromých bezpečnostních služeb MČ Praha 2

Vyřízeno k datu: 12. 11. 2015


Č.j. - 53/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
výběrová řízení na prodej a pronájem nebytových prostor

Vyřízeno k datu: 18. 11. 2015


Č.j. - 54/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
záměr MČ Praha 2 s bytovým fondem

Vyřízeno k datu: 25. 11. 2015


Č.j. - 55/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o informace k o bjektu Anglická 81/24

Vyřízeno k datu: 1. 12. 2015


Č.j. - 56/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o informace o povolení živnosti

Vyřízeno k datu: 7. 12. 2015


Č.j. - 57/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o informace o obsahu popisu pracovní činnosti

Vyřízeno k datu: 8. 12. 2015


Č.j. - 58/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o informace o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

Vyřízeno k datu: 11. 12. 2015


Č.j. - 59/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o informace o spolupráci s Newton Media, Anopress IT a Bisnode

Vyřízeno k datu: 11. 12. 2015


Č.j. - 60/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o informace o zaslání kopie rozhodnutí zdejšího úřadu

Vyřízeno k datu: 18. 12. 2015


Č.j. - 61/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o kopie dokumentů

Vyřízeno k datu: 18. 12. 2015

.............................................................................................................................................................................................................................................

Č.j. - 62/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o kopie dokumentů

Vyřízeno k datu: 21. 12. 2015

.............................................................................................................................................................................................................................................

Č.j. - 63/2015: Žádost o poskytnutí informace ve věci:
žádost o kopie dokumentů

Vyřízeno k datu: 22. 12. 2015

.............................................................................................................................................................................................................................................
Zveřejněno: 23.01.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout