Jarní ošetření stromů jírovců

Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v ust. § 7, odst. 2, stanoví, že povinností vlastníků dřevin je péče o ně. Proto odbor životního prostředí vyzývá všechny vlastníky stromů jírovců maďalů (kaštanů), aby tuto svou povinnost nezanedbali. Klíněnka jírovcová trápí stromy již několik let. Pro snížení jejího výskytu a tím zlepšení zdravotního stavu a zvýšení vitality napadených dřevin je nutné důsledně zlikvidovat loňské spadané listí, protože právě z něj se líhne první generace tohoto škůdce. Shrabané listí lze odvážet do Malešické spalovny nebo do kompostárny v Praze-Kbelích. Stromům prospěje jarní přihnojení kombinovaným hnojivem (např. Superfosfátem) a přihození substrátu ke kořenům. Po teplé a suché zimě je nutná zvýšená jarní zálivka, pravidelná zálivka totiž zpomaluje nekrotizaci pletiva listů.
Závěrem upozorňujeme, že poškození listové plochy jírovců napadených klíněnkou není v žádném případě důvodem k odstranění celého stromu.

ing. Olga Součková, odbor životního prostředí

Zveřejněno: 21.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout