Kdy se dočká Folimanka revitalizace?

Park Folimanka by se měl letos dočkat celkové asanace. „Rádi bychom dostali stavební povolení do poloviny května, a to ještě musíme získat územní rozhodnutí,“ doufá zástupce starosty Karel Winkelbauer.
„Pak by bylo velmi reálné dokončení rekonstrukce ještě v tomto roce. Zelená zóna podél Botiče, která neprošla po desítky let významnější parkovou úpravou, by se měla stát rekreačně oddechovým prostorem pro všechny věkové kategorie.”
Projekt revitalizace Folimanky, vzešlý z ateliéru architekta Michala Dostála, počítá se členěním prostoru na tři části.
Ve východní sekci vznikne novými parkovými úpravami vstupní prostor s vysokou zelení a centrálním náměstíčkem, fontánou a lavičkami.
Prostředek parku zabere víceúčelové sportoviště s objektem správce. Ten poskytne zázemí sportovištím včetně půjčovny sportovního náčiní, hygienické zázemí návštěvníkům a stálý dozor nad areálem.
Vyroste tady travnaté hřiště, standardní dětské hřiště s pískovištěm a skateboardové hřiště. Do herních systémů jsou zahrnuty nejen malé, starší děti, ale i trenažérové systémy s prvky posilování pro problémové -náctileté. Sportovní hřiště bude upraveno jako víceúčelové se zimním a letním provozem: v létě pro házenou, malou kopanou streetball, odbíjenou, nohejbal a badminton; od listopadu do března by měla plocha sloužit jako otevřené kluziště.
Na hřiště naváže travnatá plocha pro nácvik lakrosu nebo jiných her.
U části obyvatel vzbudil skatepark obavy z velkého hluku. „Část betonových atrakcí bude zapuštěna do země a beton se zvláště jemným povrchem, použitý ve všech částech sportoviště, by měl hluk pokud možno tlumit”, říká zástupce starosty.
Nejzápadnější ostroh parku se přemění na ráj pro psy.
Rekonstrukce areálu Folimanky, která zahrne také vybudování osvětlení a nových zábradlí u Botiče, přijde zhruba na 20 milionů korun, sezónní ledová plocha pak na dalších sedm milionů.

Blanka Stehlíková

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout