Komise pro informační služby a chytré město

2018–2022

 • tajemnice: Petra Jetlebová
 • členové:

  • Mikuláš Halás (ODS)
  • Lucie Pechová (ODS)
  • Jan Recman (ODS)
  • Michal Horák (TOP 09)
  • Tomáš Halva (TOP 09)
  • Jaroslav Šolc (OSB)
  • Martin Altschmied (Piráti)
  • Dino Arnautovič (Piráti)
  • Michal Rada (Dvojka sobě)
  • Jakub Kubů (STAN)
  • Michal Kopecký (odborník)

 

 

Náplň činnosti komise pro informační služby a chytré město Rady městské části Praha 2:
(Příloha k usnesení RMČ č. 92 ze dne 3. 12. 2018)

 1. projednávat a doporučovat RMČ stanoviska k informační strategii MČ Praha 2 a k dokumentům zpracovaným MHMP pro oblast IS/IT celopražského významu, k budování a rozvoji informačního systému MČ, k jeho zabezpečení a integračním vazbám, k elektronickým informačním službám pro veřejnost, včetně komunikace občana s úřadem a k dalším podstatným záležitostem týkajících se IS/IT
 2. projednávat a doporučovat RMČ opatření pro zvýšení transparentnosti a posilování účasti občanů na správě MČ s využitím prostředků IS/IT
 3. projednávat a vyjadřovat se k návrhům výběrových řízení a smlouvám koncepčně významným v oblasti informatiky, které mají zásadní význam z hlediska koncepce IS/IT s výjimkou těch, které jsou hrazeny z rozpočtových položek 5139 a havárií dle položky 5168, 5171 a 5137
 4. podávat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti a vyjadřovat se k čerpání rozpočtu a věcnému plnění