Komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu

 2018–2022

předseda: Jan Korseska (ODS) 
tajemnice: Hana Ferencová

členové:
 • Jaroslav Martin (ODS)
 • Michal Zuna (TOP 09)
 • Eva Kislingerová (ANO 2011)
 • Jaroslav Šolc (OSB)
  

Náplň činnosti komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 95 ze dne 3. 12. 2018)

 1. Vyhodnocovat a navrhovat RMČ:
  • plnění rozpočtu, rozpočtových úprav a změn rozpočtu městské části Praha 2
  • plnění plánu zdaňované činnosti, úprav a změn plánu ZČ městské části Praha 2
  • výsledek hospodaření městské části Praha 2 včetně opatření k odstranění zjištěných nedostatků

 2. Předkládat RMČ návrhy na:
  • uzavření nových smluv k zajištění finančních prostředků do rozpočtu městské části Praha 2
  • uzavření nových smluv k zajištění finančních prostředků do zdaňované činnosti městské části Praha 2
  • zřízení účelových fondů městské části Praha 2
  • závěrečný účet městské části Praha 2
  • rozdělení přebytku hospodaření do fondů městské části Praha 2
  • krytí případného schodku hospodaření městské části Praha 2

 3. Zaujímat stanoviska pro RMČ:
  • k návrhům na rozpočet městské části Praha 2, jeho úpravám a změnám
  • k návrhu na plán zdaňované činnosti městské části Praha 2, jeho úpravám a změnám
  • k použití prostředků vytvořených v uplynulých letech do rozpočtu či plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2

 4. Předkládat ve spolupráci s ostatními komisemi RMČ a odbory ÚMČ návrhy:
  • na rozpočet městské části Praha 2, na jeho úpravy a změny
  • na plán zdaňované činnosti městské části Praha 2, na jeho úpravy a změnyArchiv - volební období 2010 - 2014