Komise rozvoje

2018–2022

 • tajemnice: Sylvie Hájková

 • členové:

  • František Stádník (ODS)
  • Jan Recman (ODS)
  • Jan Strnad (TOP 09)
  • Jakub Pokorný  (TOP 09)
  • Mark Fleischer (ANO 2011)
  • Martin Jírovec (OSB)
  • Jaroslav Němec (Piráti)
  • Radek Zykan (Piráti)
  • Ondřej Michálek (Dvojka sobě)
  • Jakub Kubů (STAN)
  • Václav Malina (odborník)

 


 

 

Náplní činnosti komise rozvoje RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 97 ze dne 3. 12. 2018)

 1. navrhovat RMČ a ÚMČ postupy a zajištění koncepčních materiálů pro záměry v oblasti rozvoje především na úseku územního plánování, životního prostředí a dopravy
 2. spolupracovat při zpracování seznamů investičních akcí a opatření v oblasti rozvoje
 3. projednat a doporučovat RMČ zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací na území MČ Praha 2
 4. doporučovat RMČ stanoviska k projednávaným územně plánovacím podkladům, dokumentacím a programům rozvoje dotýkajících se území MČ Praha 2
 5. doporučovat RMČ stanoviska k podnětům a projednání změn územně plánovacích dokumentací, resp. ÚPn hl. m. Prahy
 6. doporučovat RMČ stanoviska v rámci stavebních záměrů územního a stavebního řízení ve zvlášť složitých případech (exponovaná území, nezastavěné parcely v urbanisticky, architektonicky a památkově významných lokalitách, rozhodující dopravní stavby a inženýrské sítě, demolice na urbanisticky stabilizovaném území, zásadní změny užívání objektů)
 7. vyžadovat stanoviska ostatních komisí RMČ v návaznosti na koncepci rozvoje území MČ Praha 2
 8. doporučovat RMČ přijetí stanovisek k návrhům právních předpisů v rámci své působnosti
 9. podávat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti