Komise výchovy a vzdělávání

2018–2022

 • předseda komise: Jaroslav Petrásek (ODS)
 • tajemnice: Jana Paulů

 • členové:
  • Jaroslav Martin (ODS)
  • Lenka Mottlová (ODS)
  • Kamila Jurošková (TOP 09)
  • Michal Orság (TOP 09)
  • Jan Kolář (ANO 2011)
  • Jana Zárybnická (OSB)
  • Lydie Franka Bartošová (Piráti)
  • Robert Veverka (Piráti)
  • Michal Tobrman (Dvojka sobě)
  • Kristýna Pešková (STAN)
  • Petra Hainzová (odborník)
  • Dana Moravcová (zástupce mateřských škol zřizovaných MČ)
  • Martin Ševčík (zástupce základních škol zřizovaných MČ)

 

 

Náplní činnosti komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 99 ze dne 3. 12. 2018)

 1. sledovat aktuální potřeby školství z hlediska jednotlivých škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 2
 2. předkládat RMČ podněty z oblasti školství
 3. připravovat záměry MČ Praha 2 v oblasti školství
 4. projednávat s řediteli mateřských škol, základních škol a vedoucími školských zařízení otázky související s povinnostmi obce ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon)
 5. podávat RMČ návrhy na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele školy a vedoucí školských zařízení
 6. podávat prostřednictvím majetkové komise RMČ návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání nebytových prostor v objektech svěřených MČ Praha 2
 7. doporučovat RMČ vypsání grantového programu v oblasti aktivit volného času včetně tematického určení, vyhodnocovat žádosti o grant a se stanoviskem je předkládat RMČ k rozhodnutí
 8. podávat návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti
 9. spolupracovat se školskými radami zřízenými MČ Praha 2
 10. podávat návrhy na odměny ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům z prostředků zřizovatele na základě pravidelného ročního hodnocení
 11. podávat návrhy na výši odměn ředitelům škol a vedoucím školských zařízení z rozpočtu příspěvkové organizace na základě pravidelného ročního hodnocení
 12. podávat prostřednictvím bytové komise RMČ návrhy na pronajímání bytů a místností k bydlení pedagogickým pracovníkům