Komise životního prostředí

2018–2022

 • předseda: Radim Perlín (ODS)
 • tajemnice: Petra Tausigová
 • členové:

  • Václav Vondrášek (ODS)
  • Martin Žižka (ODS)
  • Petr Kovařík (TOP 09)
  • Helena Bártová (TOP 09)
  • Mark Fleischer (ANO 2011)
  • Michaela Mazancová (OSB)
  • Radek Oborný (Piráti)
  • Jakub Klesal (Piráti)
  • Monika Turnovská (Dvojka sobě)
  • Vlaďka Matušková (STAN)
  • Simona Müllerová (odborník)

 

Náplní činnosti komise životního prostředí RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 100 ze dne 3. 12. 2018)

 1. navrhovat RMČ postupy a zajištění koncepčních materiálů pro záměry v oblasti životního prostředí
 2. projednat a doporučovat RMČ zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací na území MČ Praha 2
 3. doporučovat RMČ stanoviska k přípravě územně plánovací dokumentace a k návrhům zastavovacích podmínek lokalit
 4. spolupracovat při zpracování výhledových i krátkodobých seznamů investičních akcí a opatření v oblasti životního prostředí
 5. vyjadřovat se pro potřeby ÚMČ ke kácení dřevin, které průkazně netrpí nakažlivými chorobami a jejichž stavem není ohrožen život či zdraví nebo nehrozí škoda velkého rozsahu
 6. podávat RMČ návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání nebytových prostor (správa zeleně) v objektech svěřených MČ Praha 2
 7. doporučovat RMČ a ÚMČ přijetí stanovisek k návrhům právních předpisů v rámci své působnosti
 8. vyjadřovat se k výběrovým řízením ve smyslu Směrnice RMČ o zadávání veřejných zakázek
 9. podávat RMČ návrhy na rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti
 10. doporučovat RMČ vypsání grantového programu v oblasti životního prostředí, včetně tematického určení; vyhodnocovat žádosti o grant a se stanoviskem je předkládat RMČ k rozhodnutí