Kostelu sv. Kateřiny se blýská na lepší časy

V areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově v Praze 2 stojí unikátní památka – kostel sv. Kateřiny.
Spolu s přilehlým bývalým klášterem augustiniánek ho postavil Karel IV. Později byl kostel barokizován a z původní gotické stavby zůstala zachována jen věž. V době josefinských reforem byl klášter r. 1787 zrušen a o padesát let později se jeho uživatelem stal ústav choromyslných.
Dnes slouží jeho bývalé budovy Neurologické klinice VFN. Odsvěcený kostel byl dlouhá desetiletí využíván k nejrůznějším účelům, zejména jako skladiště.
Od počátku 60. let uplynulého století až do roku1995 ho spravovalo Muzeum hl. m. Prahy a mělo zde i svůj depozitář. Na přelomu 70. a 80. let byla opravena fasáda kostela a částečně i věž.
Na celkovou rekonstrukci však nedošlo a objekt je dnes ve velmi špatném stavu. Jeho interiér je navíc napaden dřevomorkou a ta ohrožuje i vzácný hlavní oltář, který jediný je obnoven.
V poslední době se ale zdá, že se kostelu sv. Kateřiny blýská na lepší časy. O jeho pronájem usilovaly hned dva subjekty: iniciativa Dvojka sobě a Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě.
Pražští radní se nakonec rozhodli kostel sv. Kateřiny, který je majetkem hlavního města, zapůjčit na dvacet let Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě.
Vzhledem k tomu, že řádu chybí na záchranné stavební práce peníze, bude opravu investovat z větší části hlavní město Praha.
„Máme povinnost zachránit unikátní památku, vše ostatní bude předmětem jednání,“ řekl radní Igor Němec, který je příznivcem sakrálního využití stavby a má podle primátora do konce ledna připravit s řádem smlouvu o výpůjčce.

Jiří Hruška

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout