Kulturní komise

2018–2018

 • předseda: Karel Stibor (ANO 2011)
 • tajemník: Lukáš Homola

 • členové:

  • Jiří Šrámek (ODS)
  • Ondřej Machů (ODS)
  • Martin Vrba (ODS)
  • Jan Mandaus (TOP 09)
  • Jana Totušková (TOP 09)
  • Jaroslav Šolc (OSB)
  • Lukáš Funk (Piráti)
  • Tomáš Čada (Piráti)
  • Monika Horáková  (Dvojka sobě)
  • Daniel Klánský (STAN)
  • Andrea Wolfová (odborník)

  

Náplní činnosti kulturní komise RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 93 ze dne 3. 12. 2018)

 1. vyjadřovat se k souhlasu s výpovědí z nájmu nebytových prostor v oblasti kultury (ateliéry a pracovny umělců) v objektech svěřených MČ Praha 2
 2. podávat RMČ návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání nebytových prostor v objektech svěřených MČ Praha 2
 3. podávat návrhy pro rozpočet MČ Praha 2 v rámci své působnosti
 4. zpracovat návrhy členů ZMČ na udělení čestných občanství, předložit RMČ k vyjádření
 5. doporučit RMČ vypsání grantového programu v oblasti kultury, doporučit témata grantů; následně žádosti o grant vyhodnotit a předložit RMČ k rozhodnutí o udělení účelové neinvestiční dotace
 6. vyjadřovat se ke kulturním a společenským akcím pořádaným městskou částí Praha 2 a k dalším otázkám v oblasti kultury
 7. seznamovat se s programem kulturních a společenských akcí v Novoměstské radnici, doporučovat event. další akce
 8. dohlížet na zajištění činnosti zřizovatele vůči příslušným příspěvkovým organizacím (Knihovna na Vinohradech, Novoměstská radnice) související především s předmětem a naplňování zřizovací listiny. V případě potřeby doporučit RMČ přijmout potřebné kroky.