Linka naděje

Každý, u koho lékař zjistil nádor, zná noci beze spánku, kdy se ptá, co je příčinou nemoci, jak se má léčit a jak má dále žít. Odpovědi na tyto otázky nabízí Liga proti rakovině, jejímž předsedou je známý odborník prof. MUDr. Z. Dienstbier, DrSc. Pro své členy i nečleny připravila každý měsíc program rekondičních kurzů pro onkologicky nemocné. Lékaři, zdravotní pracovníci a onkologičtí pacienti zde hovoří o nádorové chorobě, o životním stylu, sociálních nárocích a o budoucnosti.
Liga též připravuje rekondiční čtrnáctidenní pobyty a má k dispozici brožury objasňující způsob a průběh léčby u různých národových chorob. Kontakt: Liga proti rakovině, Na Slupi 6, 128 42 Praha 2, tel.: 24 91 97 32, e-mailová adresa: lpr@lpr.cz. Liga rovněž založila spolu s nemocnicí sv. Alžběty nestátní zařízení Centrum preventivní a následné onkologické péče o. p. s., finančně podporované z výtěžků Květinového dne. Je zde možné podrobit se preventivnímu vyšetření zdravotního stavu nebo konzultovat s odborníky následnou péči u onkologicky nemocných po terapii.

red

Zveřejněno: 21.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout