Na Jiráskově náměstí začne oprava nároží

V místě křížení Jiráskova náměstí s Resslovou ulicí dojde k opravě nároží, přechodu a vozovky. Stavební práce na komunikacích potrvají do 10. října. Provádět je bude firma DAP.

Termín prací: 27. 9. – 10. 10. 2021

Zákres prací ve formátu PDF

zákres

Zveřejněno: 21.09.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout