O popelnicích na chodnících

Umístění popelnic (v zákonu č. 125/1997, o odpadech a ve vyhlášce HMP č. 15/1998, o odpadech se užívá termín „sběrné nádoby na směsný odpad“) se stalo v posledních měsících v Praze 2 hodně diskutovaným tématem. Bylo to způsobeno výrazně zvýšeným tlakem úřadu městské části na majitele domů, aby popelnice umisťovali v souladu s předpisy, které praví, že vlastník umístí sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení.
Takový tlak byl vyvíjen i dříve, už proto, že celá naše městská část je v památkové rezervaci a v památkové zóně. Přesto ještě před rokem nechávali majitelé asi čtvrtiny z více než 3000 domů v Praze 2 trvale popelnice na chodníku před domem. Pracovníci odboru životního prostředí je v letních a podzimních měsících vyzvali, aby neprodleně učinili nápravu. S těmi majiteli, kteří nevyhověli, bude provedeno sankční řízení.
Nikdo si samozřejmě nemyslí, že popelnice na chodník patří, někteří majitelé však argumentují stavebními poměry v domě a žádají odklad. I někteří nájemníci nejsou spokojeni, když majitelé jejich domů zvolili nejjednodušší cestu a umístili popelnice hned za domovní dveře. Slyšeli jsme i argument, že ve všeobecném chaosu si nemáme vymýšlet zbytečné komplikace, ale ten není úplně korektní.
Z čísel uvedených výše je vidět, že ve většině domů je tento problém již vyřešen. U ostatních lze sice jen těžko očekávat okamžité řešení v optimální podobě, např. vybudování zvláštní místnosti s odvětráním nad střechu. Přesto je v řadě případů situace dobře řešitelná. V reakci na náš tlak očekáváme především úzkou spolupráci majitelů domů s nájemníky. Podle okolností lze dohodnout umístění popelnic ve vnitrobloku (tak byly téměř všechny domy v Praze 2 stavěny) s tím, že se bude platit za vynášení buď svozové firmě nebo třeba některému z nájemníků, příp. stavbu přístřešku, stavbu niky i v uliční fasádě, spolupráci se sousedním domem, při všeobecném souhlasu i třeba umístění nádob na odpad pod schránkami.
Toto téma má i řadu dalších souvislostí. Než se k nim vrátíme, pošlete nám, prosím, do redakce svůj názor na umístění popelnic. Stačí i krátké vyjádření typu vadí – nevadí. Na obálku uveďte heslo odpad. S výsledky čtenáře seznámíme.

Karel Winkelbauer, zástupce starosty

Zveřejněno: 21.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout