Shromažďování

Ve věcech konání shromáždění je příslušným správním orgánem Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní. Bližší informace naleznete na internetových stránkách hl. m. Prahy.

Právní úprava: zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.