Občané mohou interpelovat své zastupitele

Na 15. řádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2, které se koná v pondělí 17. června 2013 od 15:00 v zasedacím sále ZMČ (614), budou mít občané Prahy 2 poprvé možnost interpelovat své zastupitele a tajemníka úřadu. Právo vznášet připomínky, dotazy nebo podněty je zakotveno v novém jednacím řádu, kteří zastupitelé MČ Praha 2 schválili 8. dubna 2013.

Podle nového jednacího řádu jsou Interpelace občanů zařazeny jako bod jednání Zastupitelstva po třech hodinách od zahájení zasedání. Projednává-li se v tuto dobu jiný bod, jeho projednávání se dokončí. Je-li zřejmé, že pořad zasedání bude vyčerpán před uplynutím tří hodin, je bod „Interpelace občanů“ zařazen po skončení projednávání předposledního bodu pořadu před bodem „Interpelace členů Zastupitelstva a různé“ i před uplynutím tří hodin od zahájení zasedání. Na interpelace občanů je vyhrazeno 30 minut.

Přihlášky musí být odevzdány zapisovatelce po zahájení zasedání Zastupitelstva do dvou hodin od zahájení zasedání. Je-li bod „Interpelace občanů“ projednáván dříve, než po uplynutí dvou hodin od zahájení zasedání zastupitelstva, k přihláškám podaným po zahájení projednávání tohoto bodu se nepřihlíží. Interpelace jsou řazeny podle času odevzdání přihlášky a označeny pořadím interpelace občana, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací jednoho občana na jednom zasedání Zastupitelstva je omezen na dvě interpelace. Přednesení interpelace je omezeno na tři minuty, odpověď rovněž na tři minuty. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný.

Pokud je interpelace občana vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato odpověď je rovněž k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti Zastupitelstva po dobu konání příštího řádného zasedání Zastupitelstva. Ve lhůtě pěti pracovních dní ode dne vyřízení interpelace je odpověď zveřejněna ve zvláštní sekci internetových stránek městské části Praha 2 věnované interpelacím.

Ústní odpovědi na interpelace jsou zveřejňovány na internetových stránkách městské části Praha 2 v rámci zveřejnění zápisu z jednání Zastupitelstva. Dále jsou tyto odpovědi zveřejňovány ve zvláštní sekci internetových stránek městské části Praha 2, věnované interpelacím.

len

Zveřejněno: 14.06.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout