Obvodní soud pro Prahu 2 potřebuje nové přísedící

Přísedící obvodního soudu pro Prahu 2 volí na svém zasedání Zastupitelstvo městské části Praha 2 na dobu 4 let. Po svém zvolení skládá přísedící slib do rukou předsedy soudu a je zařazen k výkonu funkce do konkrétního soudního senátu.

Předpoklady pro tuto funkci jsou:

  • státní občanství České republiky
  • plná svéprávnost
  • bezúhonnost
  • zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že přísedící bude svou funkci řádně zastávat
  • v den ustanovení věk nejméně 30 let
  • trvalý pobyt nebo pracoviště na území Prahy 2
  • souhlas se svým ustanovením za přísedícího
  • splnění podmínek pro funkci přísedícího dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tj. u občanů narozených do 1. 12. 1971 negativní lustrační osvědčení vydané Ministerstvem vnitra a čestné prohlášení)

Náhradu ušlého výdělku, hotových výdajů a paušální náhradu za výkon funkce přísedícího (jedná se o výkon veřejné funkce) upravuje vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího, v platném znění; paušální náhrada za výkon funkce přísedícího je stanovena v § 5 uvedené vyhlášky na 150 Kč za každý den jednání. Přísedící by zpravidla  neměli zasedat  více  než  20  dnů v kalendářním roce.

Zájemci o funkci přísedícího se mohou po telefonické nebo e-mailové domluvě termínu přihlásit u odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 1. patro, kancelář č. 114, tel. 236 044 313 – Ondřej Jícha, e-mail: ondrej.jicha@praha2.cz.

Zveřejněno: 16.02.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout