Ocenění za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ 2011

Městská část Praha 2 se dočkala dalšího významného ocenění dlouhodobých snah o kultivaci veřejných prostor a citlivý přístup k obnově památek. Za výjimečnou rekonstrukci Grotty v Havlíčkových sadech zvítězila v krajském kole soutěže o Cenu Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón za rok 2011. Slavnostní vyhlášení vítězů se bude konat 17. 4. 2012 ve 14:00 ve Španělském sále Pražského hradu.

Soutěž pořádá každoročně Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve sgrotta_2.jpgpolupráci s ministerstvy kultury a pro místní rozvoj. Členové hodnotící komise navštíví městskou část 13. března 2012. Možnost ocenitvýsledky mimořádné péče o památky v Praze 2 však měli zástupci pořádajících institucí již před dvěma lety, kdy v krajském kole soutěže získal prvenství projekt obnovy a dostavby Pavilonu.

Grotta patří k posledním velkým rekonstrukcím v tomto pražském parku jedinečné hodnoty. Zároveň s Grottou byla dokončena romantická část s jezírkem a hřištěm pro seniory. Postupná obnova parku začala v roce 2002 záchranou Viničního altánu (tehdy téměř v troskách). Následovala rekonstrukce Gröbeho vily (v režii jejího nájemce), oprava a dobudování historického oplocení, modernizace hřišť a historického vinohradu včetně výstavby vinného sklípku se zázemím pro vlastní výrobu vína a další, a další… „Pavilon a Grotta jsou nejnáročnějšími projekty v rámci celkové revitalizace Havlíčkových sadů, a proto jejich ocenění v soutěži Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zónpřikládáme mimořádný význam,“ zdůrazňuje zástupce starosty Václav Vondrášek.

Obnova památkově chráněných Havlíčkových sadů však zdaleka není u konce. „Právě začala další etapa, zahrnující spodní část parku včetně zdí kolem Dolní Ladhausky a dětského hřiště U Štiky,“ připomíná starosta Jiří Paluska. „Je to běh na dlouhou trať, ale se zadostiučiněním můžeme říci, že poslední desetiletí znamenalo pro tento mimořádně cenný park návrat k jeho původní majestátnosti a kráse. Jen doba a lidé jsou už poněkud jinde, než tehdy koncem 19. století,“ podotýká starosta Jiří Paluska.

 


 

Z historie Grotty

Ve 2. polovině 19. století pražský podnikatel Moritz Gröbe vybudoval svoji rezidenci na navážce hlíny z vinohradských tunelů. Inspirací mu byla středomořská architektura a do takového konceptu se Grotta výborně hodila. Umělá krápníková jeskyně, jíž vévodila kašna se sochou Neptuna od Bohuslava Schnircha, byla vytvořena podle návrhu Antonína Barvitia a Josefa Vorlíčka jako součást architektonického členění zahrady někdy kolem roku 1860. Grotta byla užívána v poměrně zachovalém stavu až do roku 1940, kdy ji opustili poslední nájemci a nastala postupná devastace. Nové tisíciletí přineslo i znovuzrození vzácné památky. Unikátní dílo se stalo předmětem stavebních a restaurátorských prací, které byly završeny v roce 2011. Slavnostní otevření obnovené Grotty se konalo v září t. r. při Vinobraní na Grébovce.

>OBNOVA GROTTY V HAVLÍČKOVÝCH SADECH

TZ MČ Praha 2 - únor 2012

Zveřejněno: 16.02.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout