Odbor informatiky

 
JménoFunkceTelefonE-mail
Štěpán Petr Ing. vedoucí odboru 236 044 225 petr.stepan@praha2.cz
Zűgler Miloš Ing. vedoucí oddělení provozu 236 044 177 milos.zugler@praha2.cz
Bartáková Jitka Bc. oddělení aplikací 236 044 218 jitka.bartakova@praha2.cz
Jankovská Irena oddělení provozu 236 044 115 irena.jankovska@praha2.cz
Jetlebová Petra oddělení aplikací 236 044 180 petra.jetlebova@praha2.cz
Matějček Jakub oddělení aplikací 236 044 117 jakub.matejcek@praha2.cz


poštovní adresa

náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2;

pracoviště:

nám. Míru 20

 

 • vedoucí odboru: 

oddělení aplikací - bez vedoucího

oddělení provozu


Odbor informatiky

 • organizuje a podílí se na analytické činnosti v souvislosti se zaváděním a provozováním výpočetní techniky v Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 2, včetně analýzy vnitřních a vnějších informačních toků
 • navrhuje koncepci vytváření informačního systému (IS) ÚMČ Praha 2 tak, aby byl v souladu se zásadami a standardem státního informačního systému a celoměstského systému
 • zajišťuje jeho realizaci po stránce technického i programového vybavení
 • řeší konkrétní problémy zavádění technických a programových prostředků (posouzení nabídek, objednávky, přebírání dodávek, testování, spolupráce při instalaci)
 • vystavuje objednávky v rámci přidělených finančních prostředků (z § činnost místní správy) a vede jejich evidenci
 • organizuje a provádí zaškolování pracovníků pro práci s výpočetní technikou a pro práci s dodanými uživatelskými programy
 • vede počítačově zpracované stálé volební seznamy obyvatel městské části Praha 2 včetně aktualizace ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP), zpracovává do souboru nová či zaniklá čísla popisná a orientační, změny názvů ulic, zajišťuje ve spolupráci s odborem správních agend, aby občané mohli nahlížet do volebních seznamů a realizovat případné opravy
 • zajišťuje zálohováním ochranu dat a programů v počítačové síti
 • spolupracuje s ostatními úřady městských částí, s MHMP, s orgány státní správy v oblasti výpočetní techniky a zajišťuje potřebnou koordinaci s nimi
 • zajišťuje provoz počítačových sítí
 • zajišťuje servisní a poradenskou činnost pro uživatele ÚMČ Praha 2
 • posuzuje návrhy a požadavky uživatelů IS a zajišťuje jejich řešení
 • zabezpečuje rutinní provoz úloh automatizovaného zpracování
 • udržuje datovou základnu IS, pečuje o archivaci úloh a programových produktů využívaných uživateli ÚMČ Praha 2 a zajišťuje jejich ochranu před zneužitím
 • podílí se na řešení dílčích částí aplikačního programového vybavení, zpravidla spolupracuje na jejich externím zpracování. Zpracovává jednodušší úlohy, příp. provádí programové úpravy převzatých úloh v provozu
 • zajišťuje uživatelům IS informace, instruktáže, školení a potřebný denní informační a technický servis
 • spolupracuje na vytváření podmínek pro optimální využívání výpočetní techniky ÚMČ a vyhodnocuje její provoz
 • zabezpečuje práce přesahující běžné možnosti uživatelů, např. nepravidelné nebo atypické výstupy a přenosy dat