JménoFunkceTelefonE-mail
Horáková Andrea JUDr., MPA vedoucí odboru 236 044 366 andrea.horakova@praha2.cz
Kolář Vlastimil vedoucí oddělení 236 044 362 vlastimil.kolar@praha2.cz
Koubek Jaroslav Mgr., MPA vedoucí oddělení 236 044 360 jaroslav.koubek@praha2.cz
Pletková Barbora Ing. vedoucí oddělení hospodářské správy 236 044 221 barbora.pletkova@praha2.cz
Beranová Iveta podatelna 236 044 230 iveta.beranova@praha2.cz
Halva Tomáš asistent 236 044 284 tomas.halva@praha2.cz
Hančík Zdeněk Ing. recepce
Hojer Jaroslav autodoprava 236 044 220 jaroslav.hojer@praha2.cz
Klapal Ondřej informační kancelář 236 044 246 ondrej.klapal@praha2.cz
Kohl Tomáš archiv 236 044 219 tomas.kohl@praha2.cz
Kulíková Hana Ing. personalistka 236 044 314 hana.kulikova@praha2.cz
Lanhausová Alena Ing. podatelna 236 044 230 alena.lanhausova@praha2.cz
Machačová Iveta personální oddělení 236 044 369 iveta.machacova@praha2.cz
Myšáková Jana Mgr. personální oddělení 236 044 315 jana.mysakova@praha2.cz
Polák Daniel informační kancelář 236 044 215,
236 044 246
daniel.polak@praha2.cz
Procházková Ivana asistentka 236 044 236 ivana.prochazkova@praha2.cz
Růžičková Jana podatelna 236 044 230 jana.ruzickova@praha2.cz
Schulte Vladimír recepce 236 044 245
Škábová Petra podatelna 236 044 230 petra.skabova@praha2.cz
Štáfová Vladimíra sekretariát tajemníka 236 044 368 vladimira.stafova@praha2.cz
Štěpánková Kristina odborný referent 236 044 222 kristina.stepankova@praha2.cz
Thielová Jitka odborný referent 236 044 220 jitka.thielova@praha2.cz
Vadym Rusnak údržba 236 044 237 vadym.rusnak@praha2.cz
Vesecká Miloslava rozmnožovna 236 044 233 miloslava.vesecka@praha2.cz
Veselá Zuzana informační kancelář 236 044 215 zuzana.vesela@praha2.cz


Odbor kancelář tajemníka

poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39, Praha 2; pracoviště: nám. Míru 20
vedoucí odboru : JUDr. Andrea Horáková, nám. Míru 20, 5. nadzemní podlaží, kancelář č. 510, tel.: 236 044 366, e-mail: andrea.horakova@praha2.cz

oddělení stížností: vedoucí oddělení Vlastimil Kolář, nám.  Míru 20, 5. nadzemní podlaží, kancelář č. 508, telefon: 236 044 362, e-mail: vlastimil.kolar@praha2.cz

oddělení personálně právní: vedoucí oddělení Mgr. Jaroslav Koubek, nám. Míru 20, 5. nadzemní podlaží, kancelář č. 509, tel.: 236 044 360, e-mail : jaroslav.koubek@praha2.cz

dále nám. Míru 20, 5. nadzemní podlaží:
Iveta Machačová kancelář č. 514

oddělení hospodářské správy: vedoucí oddělení Ing. Barbora Pletková, nám. Míru 20, 5. nadzemní podlaží, kancelář č. 507, tel.: 236 044 221,e-mail: barbora.pletkova@praha2.cz

centrální podatelna, nám. Míru 20, přízemí, kancelář č. 007