Odbor majetku a investic

poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2; pracoviště: nám. Míru 20
vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer, 4. poschodí, kancelář č. 418, tel.: 236 044 352
e-mail: petr.grametbauer@praha2.cz

Odbor majetku a investic je odborem ÚMČ zřízeným zejména pro oblast evidence, správy, oprav a investic v majetku HMP svěřeného MČ Praha 2 v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními normami MČ Praha 2. Ve věcech samostatné působnosti je odbor majetku a investic zřízen pro oblast evidence, správy, oprav a investic v majetku HMP svěřeného MČ Praha 2 v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními normami MČ Praha 2.
Ve věcech přenesené působnosti nevykonává odbor majetku a investic žádnou agendu.


 

JménoFunkceTelefonE-mail
Grametbauer Petr Ing. vedoucí odboru 236 044 352 petr.grametbauer@praha2.cz
Skalická Dagmar Bc. vedoucí oddělení 236 044 296 dagmar.skalicka@praha2.cz
Szabová Zdena vedoucí oddělení 236 044 353 zdena.szabova@praha2.cz
Vágnerová Petra Ing. vedoucí oddělení prodeje bytového fondu 236 044 370 petra.vagnerova@praha2.cz
Pokorný Michal pověřen vedením oddělení investic 236 044 247,
236 044 303
michal.pokorny@praha2.cz
Bajerová Kamila pohledávky a korespondence s nájemci 236 044 239 kamila.bajerova@praha2.cz
Benešová Veronika Bc. referent oddělení správy a ekonomiky majetku 236 044 298 veronika.benesova@praha2.cz
Čejková Helena Ing. odborný referent 236 044 249 helena.cejkova@praha2.cz
Dupalová Hana evidence movitého majetku a nájmu pozemků 236 044 354 hana.dupalova@praha2.cz
Harantová Libuše pohledávky a korespondence s nájemci 236 044 102 libuse.harantova@praha2.cz
Chladová Irena Připrava návrhu investic z rozpočtu a plánu oprav a služeb, zajišťování správy investičních dotací 236 044 176 irena.chladova@praha2.cz
Javůrková Pavla žádosti o nájem bytu obce - výměny bytu s obcí, přechody nájmu bytu (zánik společného nájmu), výměny bytů, výměny bytů stávajících nájemců (dříve § 715 OZ), bytové náhrady, slučování bytů, umístění sídla společnosti, podnájem bytu se souhlasem pronajímatele 236 044 329 pavla.javurkova@praha2.cz
Kinclová Iveta pověřena vedením oddělení investic 236 044 312 iveta.kinclova@praha2.cz
Klimperová Gabriela prodej bytového fondu 236 044 355 gabriela.klimperova@praha2.cz
Kolářová Věra majetková komise, nebytové prostory 236 044 330 vera.kolarova@praha2.cz
Košák Patrik Mgr. referent patrik.kosak@praha2.cz
Krčová Soňa pohledávky a korespondence s nájemci 236 044 251 sona.krcova@praha2.cz
Kubrová Věra Ing. Příprava, zadávání a realizace veřejných zakázek 236 044 147 vera.kubrova@praha2.cz
Machová Blanka referentka 236 044 350 blanka.machova@praha2.cz
Němcová Radmila Likvidace faktur, platební příkazy 236 044 283 radmila.nemcova@praha2.cz
Schneedörfler Jan Ing. arch. Příprava, zadávání a realizace veřejných zakázek 236 044 247 jan.schneedorfler@praha2.cz
Veselá Linda referent 236 044 105 linda.vesela@praha2.cz
Vondrová Lenka Ing. referent 236 044 133 lenka.vondrova@praha2.cz
Závorková Jana byty za smluvní nájemné - tzv. aukce, aktualizace nájemních smluv, uzavírání nových nájemních smluv po výpovědi, vystavování duplikátů 236 044 359 jana.zavorkova@praha2.cz
Zimmerová Jana Ing. podřízena ved. odboru OMI 236 044 105 jana.zimmerova@praha2.cz