Formuláře a vzory odboru správních agend

evidence obyvatel

občanské průkazy

  • žádost o vydání občanského průkazu občan nevyplňuje, tiskne se přímo z aplikace s využitím údajů vedených v informačních systémech veřejné správy, při podání žádosti
  • žádost o vydání dočasného občanského průkazu, který se vydává v zákonem stanovených případech občan vyplní a předloží 2 stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu

cestovní doklady

  • žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými a biometrickými údaji občan nevyplňuje, tiskne se přímo z aplikace  s využitím údajů vedených v informačních systémech veřejné správy, při podání žádosti

Bližší informace k agendám oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel naleznete zde.