Formuláře a vzory odboru správních agend

evidence obyvatel

občanské průkazy

  • žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem občan nevyplňuje, tiskne se přímo z aplikace s využitím údajů z informačních systémů při podání žádosti

cestovní doklady

  • žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými a biometrickými údaji občan nevyplňuje, tiskne se přímo z aplikace  s využitím údajů z informačních systémů při podání žádosti

Bližší informace k agendám oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel naleznete zde.