Oddělení kultury

Oddělení kultury 

Oddělení kultury

JménoFunkceTelefonE-mail
Homola Lukáš Bc. vedoucí oddělení kultury 236 044 365 lukas.homola@praha2.cz
Trojanová Leona Mgr. referent 236 044 165 leona.trojanova@praha2.cz
Urbánková Tereza Mgr. referent 236 044 321 tereza.urbankova@praha2.cz
Wolfová Andrea referent 236 044 183 andrea.wolfova@praha2.cz


na úseku kultury
  • zajišťuje grantový program pro oblast kultury, včetně následné kontroly realizace vybraných projektů, čerpání finančních prostředků a jejich vyúčtování,
  • zpracovává náměty a koncepci kulturního života MČ, úzce spolupracuje s kulturní komisí a ostatními subjekty působícími v oblasti kultury, především na území MČ,
  • zajišťuje kulturní a společenské akce pořádané nebo spolupořádané MČ a zabezpečuje jejich publicitu,
  • spolupracuje při pořádání kulturních aj. akcí realizovaných pod záštitou nebo s finanční podporou městské části,
  • ve spolupráci s OKSKKŘ organizuje udělování titulu čestný občan MČ Praha 2,
  • zajišťuje údržbu a obnovu dochovaných pamětních desek kulturně-historického charakteru a výzdobou pomníků a pamětních desek k historickým výročím,
  • metodicky zajišťuje vedení kroniky MČ;

na úseku odboru

  • provádí veřejnosprávní kontrolu u fyzických nebo právnických osob, které jsou příjemci veřejné finanční podpory (dotací, grantů a účelově poskytovaných darů) v součinnosti s odborem interního auditu a kontroly,
  • odpovídá za provádění veřejnosprávní kontroly u výše uvedených příspěvkových organizací, jejichž je MČ zřizovatelem a které metodicky řídí.