Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 
JménoFunkceTelefonE-mail
Konvičková Marta Mgr. vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí 236 044 294 marta.konvickova@praha2.cz
Bagarová Daniela Mgr. sociální pracovnice 236 044 178 daniela.bagarova@praha2.cz
Bachura Lukáš Bc. DiS. kurátor pro děti a mládež 236 044 120 lukas.bachura@praha2.cz
Ellbogenová Markéta Bc., DiS. sociální pracovnice 236 044 293 marketa.ellbogenova@praha2.cz
Korbelářová Aneta Bc., DiS. sociální pracovnice 236 044 199 aneta.korbelarova@praha2.cz
Schewczuková Zlata Bc. sociální pracovnice 236 044 150 zlatica.schewczukova@praha2.cz
Škardová Kristýna Mgr. sociální pracovnice 236 044 228 kristyna.skardova@praha2.cz
Švecová Lada náhradní rodinná péče 236 044 157 lada.svecova@praha2.cz
Vencovská Eva Mgr. kurátor pro děti a mládež 236 044 166 eva.vencovska@praha2.cz


Pracovní obvody

Bagarová Daniela
Ulice: Bělehradská, Belgická, Bruselská,Čelakovského sady, Čermákova, Havlíčkovy sady, Jana Masaryka, Koperníkova, Koubkova,  Lublaňská, Máchova, Na Kleovce, Na Kozačce, Nad Petruskou, Perucká, Pod Nuselskými schody, Pod Zvonařkou, Rybalkova,  Šafaříkova, Škrétova, Šmilovského, Šubertova, Tylovo náměstí, Tyršova, U Havlíčkových sadů, U Zvonařky, Varšavská, Viničná, Vocelova, Wenzigova, Záhřebská

Bachura Lukáš – kurátor pro děti a mládež

Ulice: Albertov, Apolinářská, Benátská, Botičská, Boženy Němcové, Čiklova, Ditrichova, Dřevná, Folimanka hřiště, Fričova, Fűgnerovo náměstí, Gorazdova, Hálkova, Hlavova, Horská, Hostivítova,  Jaromírova, Ječná, Jenštejnská, Jiráskovo náměstí,  K Rotundě, Karlovo náměstí, Kateřinská, Ke Karlovu, Ladova, Lazarská, Legerova, Libušina, Lípová, Lumírova, Malá Štěpánská, Masarykovo nábřeží, Melounova,  Myslíkova, Na Bojišti, Na Děkance, Na Folimance, Na Hrádku, Na Hrobci, Na Libušince, Na Moráni,  Na Poříčním právu, Na Rybníčku, Na Slupi, Na Výtoni, Na Zbořenci, Na Zderaze, nám. I. P. Pavlova, nám. Pod Emauzy, Náplavní, Neklanova, Nezamyslova, Odborů, Oldřichova, Omladinářů, Ostrčilovo náměstí, Palackého náměstí, Plavecká, Pod Karlovem, Podskalská, Pod Slovany, Pod Větrovem, Přemyslova, Rašínovo nábřeží, Rejskova, Resslova, Salmovská, Sarajevská, Sekaninova, Slavojova, Soběslavova, Sokolská, Spálená, Spytihněvova, Studničkova, Svatoplukova, Svobodova, Štěpánská, Trojanova, Trojická, U Nemocnice, Václavská, Vinařického, Vnislavova, Vodičkova, Votočkova, Vratislavova, V Pevnosti, V Tůních, Vyšehradská, Záhořanského, Zítkovy sady, Žitná

Ellbogenová Markéta
Ulice: Albertov, Apolinářská, Boženy Němcové, Čiklova, Folimanka hřiště, Fričova, Fűgnerovo náměstí, Hlavova, Horská, Jaromírova, Karlov, Ke Karlovu, Krokova, Lumírova, Na Bojišti, Na Folimance, nám. I. P. Pavlova, Nezamyslova, Oldřichova, Ostrčilovo náměstí, Pod Karlovem, Rejskova, Sarajevská, Sekaninova, Slavojova, Sokolská, Spytihněvova, Studničkova, Svatoplukova, Votočkova

Korbelářová Aneta

Ulice: Americká, Anglická, Anny Letenské, Francouzská, Hálkova, Ibsenova, Ječná, Jiráskovo náměstí, Jugoslávská, Kateřinská, Lazarská, Legerova, Lípová, Londýnská, Malá Štěpánská, Mánesova, Melounova, Mikovcova, Na Rybníčku, Na Zbořenci, Na Zderaze, nám. Míru, Náplavní, Odborů, Rubešova, Rumunská, Římská, Slezská, Spálená, Štěpánská, Uruguayská, V Tůních, Vodičkova, Žitná

Schewczuková Zlata

Ulice: Benátská, Botičská, Ditrichova, Dřevná, Gorazdova, Hostivítova, Jenštejnská, K Rotundě, Karlovo náměstí, Ladova, Libušina, Masarykovo nábřeží, Myslíkova, Na Děkance, Na Hrádku, Na Hrobci, Na Libušince, Na Moráni, Na Poříčním právu, Na Slupi, Na Výtoni, nám. Pod Emauzy, Neklanova, Omladinářů, Palackého náměstí, Plavecká, Pod Slovany, Pod Větrovem, Podskalská, Přemyslova, Rašínovo nábřeží, Resslova, Salmovská, Soběslavova, Svobodova, Trojanova, Trojická, U Nemocnice, V Pevnosti, Václavská, Vinařického, Vnislavova, Vratislavova, Vyšehradská, Záhořanského, Zítkovy sady

Škardová Kristýna
Ulice: Balbínova, Bezručovy sady, Blanická, Budečská, Čerchovská, Helénská, Chodská, Chopinova, Italská, Kladská, Korunní, Krkonošská, Kunětická, Lichnická, Lužická, Moravská, Na Smetance, Na Švihance, nám. Jiřího z Poděbrad, Polská, Riegrovy sady, Sady Svat. Čecha, Sázavská, Slavíkova, Slovenská, Španělská, Šumavská, Třebíčského, U Kanálky, U Tržnice, Vinohradská, Vozová

Vencovská Eva – kurátor pro děti a mládež
Ulice: Americká, Anglická, Anny Letenské, Balbínova, Bělehradská, Belgická, Bezručovy sady, Blanická, Bruselská, Budečská, Čelakovského sady, Čerchovská, Čermákova, Francouzská, Helénská, Havlíčkovy sady, Chodská, Chopinova, Ibsenova, Italská, Jana Masaryka, Jugoslávská, Kladská, Koperníkova, Korunní, Koubkova, Krkonošská, Kunětická, Lichnická, Londýnská, Lublaňská, Lužická, Máchova, Mánesova, Mikovcova, Moravská, Na Kleovce, Na Kozačce, Na Smetance, Na Švihance, Nad Petruskou, nám. Jiřího z Poděbrad, nám. Míru, Perucká, Polská, Pod Nuselskými schody, Pod Zvonařkou, Riegrovy Sady, Rubešova, Rumunská, Rybalkova, Římská, Sady Svat. Čecha, Sázavská, Slavíkova, Slezská, Slovenská, Šafaříkova, Škrétova, Šmilovského, Španělská, Šubertova, Šumavská, Třebíčského, Tylovo náměstí, Tyršova, U Havlíčkových sadů, U Kanálky, U Tržnice, U Zvonařky, Uruguayská, Varšavská, Viničná, Vinohradská, Vocelova, Vozová, Wenzigova, Záhřebská
poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39, Praha 2

pracoviště: nám. Míru 20

 • komplexně zajišťuje a zabezpečuje agendu ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 • přijímá žádosti fyzických osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu
 • vyhledává děti vhodné k osvojení a svěření do pěstounské péče a vede příslušnou dokumentaci
 • vyhledává osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a vede příslušnou dokumentaci
 • rozhoduje o výchovných opatřeních
 • poskytuje sociálně právní  poradenství a pomoc dětem a rodičům při řešení rodinných problémů a akutních situacích, zprostředkovává odbornou pomoc
 • pomáhá fyzickým osobám nahrazujících péči rodičů při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti
 • zajišťuje neodkladnou péči dítěte v důvodných případech
 • zabývá se problematikou týraných a zneužívaných dětí
 • vykonává funkci opatrovníka, poručníka a kolizního opatrovníka
 • podává návrhy soudu na zahájení řízení o výchovných opatřeních, ve věcech určení otcovství, ve věcech rodičovské odpovědnosti a návrhy na rozhodnutí o vydání předběžného opatření
 • řeší problematiku dětí, které zanedbávají školní docházku
 • pomáhá rodinám s dětmi při řešení výchovných problémů, poruch chování, šikany, zneužívání návykových látek a trestné činnosti
 • sleduje děti v ústavní výchově a spolupracuje s rodinami, vykonává dohled
 • spolupracuje se školami, školskými zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nezletilých, s úřady práce, se zdravotnickými zařízeními, s orgány obce, s orgány činnými v trestním řízení, se soudy, se zařízeními pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, s probační a mediační službou, s orgány činnými v sociálním zabezpečení, s občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi

Přehled předpisů, podle kterých oddělení postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů

Do uvedených předpisů lze nahlédnout v informační kanceláři ÚMČ Praha 2 nebo v oddělení sociálně právní ochrany dětí humanitního odboru v návštěvních dnech pro veřejnost v pondělí a středu  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30 hod.

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ